1 Wie kan volgens de wet euthanasie vragen?

De Wet op de euthanasie vereist dat de persoon - op het moment dat hij euthanasie vraagt - bewust is en de aanvraag vrijwillig doet. Er moet een aanhoudend en ondraaglijk psychisch of fysiek lijden zijn, wat niet betekent dat men zich in een terminale fase van een ziekte moet bevinden. Verder moet degene die om euthanasie vraagt meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) zijn en handelingsbe-kwaam.
...