In Plus Magazine van januari 2007 (nr. 234) kon u in het artikel Bob let maar beter op! (p. 78) lezen welke gevaren de niet-drinkende chauffeur loopt als hij zijn vrienden thuisbrengt. Wanneer Bob met andermans wagen rijdt en een ongeval ver-oorzaakt, draait hij immers op voor zijn eigen schade én die aan het voertuig. Dit strookt niet met het algemene rechtvaardigheidsgevoel. Dat werd pijnlijk duidelijk toen de echtgenoot van een (vrouwelijke) Bob in hongerstaking ging omdat zijn echtgenote - die nota bene haar vrienden had willen helpen - verplicht werd om de schade aan ...

In Plus Magazine van januari 2007 (nr. 234) kon u in het artikel Bob let maar beter op! (p. 78) lezen welke gevaren de niet-drinkende chauffeur loopt als hij zijn vrienden thuisbrengt. Wanneer Bob met andermans wagen rijdt en een ongeval ver-oorzaakt, draait hij immers op voor zijn eigen schade én die aan het voertuig. Dit strookt niet met het algemene rechtvaardigheidsgevoel. Dat werd pijnlijk duidelijk toen de echtgenoot van een (vrouwelijke) Bob in hongerstaking ging omdat zijn echtgenote - die nota bene haar vrienden had willen helpen - verplicht werd om de schade aan het voertuig waarmee ze reed, te vergoeden. Intussen zijn we 1 jaar verder en een aantal verzekeraars hebben hun Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering (BA) uitgebreid met een Bob-waarborg. De BA-polis dekt de materiële schade van de tegenpartij en ook de lichamelijke schade van zwakke weggebruikers (fietsers, voetgangers) en van alle inzittenden in de auto's, behalve die van de aansprakelijke be-stuurder. Om de schade aan het voertuig waarmee Bob het ongeval veroorzaakt vergoed te zien, moet de eigenaar van de wagen over een omniumverzekering beschikken en voor de letsels die Bob zelf oploopt over een bestuurdersverzekering. Zoniet dreigt Bob te moeten opdraaien voor de kosten want wie een auto van iemand leent moet die in dezelfde staat teruggeven, ook al gebeurt dat met toestemming van de eigenaar. Nateus (als eerste), Ethias, P&V en Vivium bieden vandaag binnen hun Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering een gratis Bob-waarborg. Deze waarborg vergoedt bij ongevallen met een Bob achter het stuur, de materiële schade aan het bestuurde voertuig wanneer de eigenaar van de wagen niet omnium verzekerd is. En dit zonder bijkomende premie. Om misbruiken te vermijden stellen verzekeraars echter enkele voorwaarden: n Het ongeval moet in België of Luxemburg plaatsvinden (bij Vivium/P&V) of maximaal 25 km over de grens met andere buurlanden (bij Nateus/Ethias). n De schade moet minstens 500 euro bedragen n Er moet een derde partij bij het ongeval betrokken zijn of er moet een proces-verbaal van het ongeval opgesteld worden. Ook als Bob dus tegen een paal of een boom rijdt en er is geen andere wagen bij betrokken, moet hij de politie bellen en een pv laten opmaken. n Uiteraard mag Bob niet onder de invloed zijn van alcohol of drugs. n De verzekerde of de eigenaar moet zich in de auto bevinden op het moment van het schadegeval. Als nog meer verzekeraars het voorbeeld van Nateus volgen, is een van de belangrijkste problemen voor Bob van de baan. Een ander gevoelig punt blijft onopgelost: om de letsels die Bob zelf oploopt bij een ongeval in fout vergoed te krijgen, is nog altijd een bestuurdersverzekering nodig. Maar dat is sowieso een aanrader, ook voor wie nooit een beroep doet op een Bob. Bij een ongeval in fout vergoedt enkel zo'n bestuurderspolis de letsels van de man of de vrouw achter het stuur. n De Bob-campagne loopt dit jaar van begin december tot half januari, intensieve alcoholcontroles inbegrepen. De slogan: "Hoe bedank jij je Bob?"Pierre Bontinck