1. Wat wordt verstaan onder bankgeheim?

Het bankgeheim is een principe waarbij banken vertrouwelijke informatie over hun cliënten, die in het kader van de professionele activiteit verworven wordt, geheim houden. Maar het is niet vergelijkbaar met het beroepsgeheim waardoor een arts of advocaat gebonden is. Een bankier zal bijvoorbeeld niet vervolgd kunnen worden door de strafrechter omdat hij zijn beroepsgeheim geschonden heeft. Hij kan hoogstens een schadevergoeding verschuldigd zijn wanneer hij een fout maakt in de contractuele relatie die hem bindt met zijn cliënt. In dit opzicht is de term 'discretieplicht' correcter.
...