In 2003 verlaagde het Vlaams gewest voor het eerst de schenkingsrechten op bouwgronden. De bedoeling was schenkers aan te sporen hun bouw- gronden niet te laten rusten, maar ze door te geven aan de volgende generatie. De maatregel werd één keer verlengd maar daarna werd gefluisterd dat het eind 2009 definitief gedaan zou zijn. Op de valreep besliste de Vlaamse regering echter het tarief te verlengen tot 31 december 2011.
...

In 2003 verlaagde het Vlaams gewest voor het eerst de schenkingsrechten op bouwgronden. De bedoeling was schenkers aan te sporen hun bouw- gronden niet te laten rusten, maar ze door te geven aan de volgende generatie. De maatregel werd één keer verlengd maar daarna werd gefluisterd dat het eind 2009 definitief gedaan zou zijn. Op de valreep besliste de Vlaamse regering echter het tarief te verlengen tot 31 december 2011. Er wordt in dit verband wel eens ge-sproken over het gunsttarief voor Vlaamse bouwgronden, maar dat is te kort door de bocht. Eigenaardig genoeg eist de Vlaamse regering immers niet dat de grond op Vlaams grondgebied ligt. Het criterium om van het gunsttarief te kunnen genieten, is enkel dat de schenker op Vlaams grondgebied woont. De bouwgrond mag om het even waar in België liggen. Om van de gunstige tarieven te kunnen genieten, moet...: de grond volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd zijn voor woningbouw (en de notaris moet dit ook uitdrukkelijk vermelden in de schenkingsakte) de begiftigde binnen de drie jaar na het ondertekenen van de schenkings-akte een volledig dossier indienen bij de gemeente om een stedenbouwkundige vergunning te krijgen die hem toelaat een woning te bouwen. Doet hij dit niet, dan moet hij aanvullende schenkingsrechten betalen (het verschil tussen het verlaagde en het normale tarief) de notariële schenkingsakte getekend worden uiterlijk op 31/12/2011. WEETJE Effectief bouwen binnen de 3 jaar na de schenking is dus geen ver-eiste. Het volstaat een bouwdossier in te dienen. Tot de schijf van euro150.000 bedraagt het tarief voor de schenking van bouwgronden in de rechte lijn (aan kinderen, kleinkinderen,...) maar ook tussen echtgenoten en samenwoners 2% minder dan de normale tarieven voor de schenking van onroerende goederen. Boven dat bedrag zijn de tarieven identiek aan de normale. Voor schenkingen van bouwgronden tussen broers en zussen, ooms, tantes, neven, nichten en andere personen zonder familieband, geldt een vlak tarief van 10 % tot de schijf van euro 150.000. Daarboven gelden de normale tarieven, dus die voor alle onroerende schenkingen. Eric Spruyt, notaris en docent HUB- Fiscale Hogeschool Brussel