Albert is 64 jaar en woont alleen in een appartement met een geschatte waarde van euro 44.620. Albert beslist de naakte eigendom via lijfrente te verkopen. Hij behoudt dus het vruchtgebruik en zal altijd in zijn appartement mogen blijven wonen. Hij ontvangt geen koopsom ('bouquet'), maar krijgt de rest van zijn leven een aan de index gekoppelde, maandelijkse rente van euro 112. Na zijn overlijden zal de koper de volle eigendom van de flat krijgen.
...