Verhuren is niet altijd een makkelijke klus. Soms hebt u te maken met leegstand, geschillen met huurders of wanbetalingen. Daarnaast moet u op gezette tijden investeren in herstellingen of renovatiewerken. Wie die lasten van zijn schouder wil, kan overwegen om aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) te verhuren.
...