In steden is er de laatste jaren veel vooruitgang geboekt, met de aanleg van nieuwe parken en openbaar groe...

In steden is er de laatste jaren veel vooruitgang geboekt, met de aanleg van nieuwe parken en openbaar groen. Daar is de nood natuurlijk het grootst. In veel kleinere gemeenten heb ik de indruk dat men nog niet helemaal mee is. Er wordt vrolijk verder verkaveld en zowat elk perceel moet eraan geloven. Een braakliggend terrein wordt steevast opgekocht door bouwpromotoren die er liefst appartementen neerpoten om maximale winst te boeken. Het is dringend nodig dat de overheid met een duidelijke wetgeving - begrijp bouwstop - komt.