Vanaf 2023 gaan sommige gemeenten intelligente camera's inzetten om overtredingen te detecteren....

Vanaf 2023 gaan sommige gemeenten intelligente camera's inzetten om overtredingen te detecteren. Ze moeten o.a. gsm'en aan het stuur tegengaan. Volgens de minister is de procedure wettelijk in orde, omdat het om een proefproject gaat en een agent de beelden con-troleert. Het Controleorgaan op de Politionele Informatie ziet dat anders: "Biometrie en gezichtsherkenning met technologische middelen zijn verboden, ook voor een proef. Een agent inschakelen, verandert daar niets aan."