In Vlaanderen zijn sinds 1 januari de registratie- en successierechten ondergebracht in een nieuw fiscaal wetboek: de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Successierechten heten voortaan erfbelasting en schenkingsrechten werden herdoopt tot schenkbelasting. Maar belangrijker is dat sinds 1 juli de schenking van onroerend goed een flink pak goedkoper is.
...