Tijdens de vorming van een nationale of een gewestregering gaat men altijd ijverig op zoek naar besparingen. De voorbije jaren heeft de crisis de druk op de begroting verhoogd en heeft men niet geaarzeld om heilige huisjes te slopen. België is daar niet alleen in. Voor het spectaculairste voorbeeld moeten we wellicht naar Israël, waar een hervorming vorig jaar nog altijd voor opschudding zorgt: de haredim, de ultraorthodoxe joden, moeten voortaan hun dienstplicht vervullen. En ze worden ook verzocht om zelf in hun levensonderhoud te voorzien.
...