1 Moet mijn wagen uitgerust zijn met winterbanden als ik door Europa reis? En waar heb ik sneeuwkettingen nodig?

In Luxemburg zijn winterbanden sinds 1 oktober 2012 verplicht bij winterse omstandigheden. In Duitsland moet u altijd over banden beschikken die aangepast zijn aan het weer. U kunt er een boete oplopen van euro 40 als u zonder winterbanden rijdt. In Oostenrijk zijn winterbanden verplicht tussen 1 november en 15 april bij winterse omstandigheden als ijzel of sneeuw. In Italië zijn sneeuwkettingen verplicht als dit op een bord staat aangeduid, maar als u dan over winterbanden beschikt hoeft u die kettingen niet aan te doen. Uitzondering is de regio Val d'Aosta: winterbanden of sneeuwkettingen bij zich hebben is er verplicht tussen 15 oktober en 30 april. In Frankrijk en Zwitserland zijn ze ook niet verplicht, u moet wel sneeuwkettingen aanleggen als dit aangeduid staat.
...

In Luxemburg zijn winterbanden sinds 1 oktober 2012 verplicht bij winterse omstandigheden. In Duitsland moet u altijd over banden beschikken die aangepast zijn aan het weer. U kunt er een boete oplopen van euro 40 als u zonder winterbanden rijdt. In Oostenrijk zijn winterbanden verplicht tussen 1 november en 15 april bij winterse omstandigheden als ijzel of sneeuw. In Italië zijn sneeuwkettingen verplicht als dit op een bord staat aangeduid, maar als u dan over winterbanden beschikt hoeft u die kettingen niet aan te doen. Uitzondering is de regio Val d'Aosta: winterbanden of sneeuwkettingen bij zich hebben is er verplicht tussen 15 oktober en 30 april. In Frankrijk en Zwitserland zijn ze ook niet verplicht, u moet wel sneeuwkettingen aanleggen als dit aangeduid staat. Autopech. U neemt best een bijstandsverzekering voor voertuigen, via een reisbijstandsverzekeraar of een pechverhelper als VAB en Touring. U kunt dan beroep doen op een vervangwagen en sleep- en herstellingskosten recupereren. In sommige omniumpolissen zit al zo'n bijstandsverzekering. Ongeval. Als er een andere bestuurder verantwoordelijk is voor het ongeval speelt de BA, ook internationaal. Na het invullen van het Europees aanrijdingsformulier kunt u terecht bij de vertegenwoordiger van de verzekeraar van de tegenpartij in België. U kunt dit doen via uw eigen verzekeraar (als u rechtsbijstand hebt) of de website van het gemeenschappelijk motorwaarborgfonds (www.fcga-gmwf.be) raadplegen om zijn gegevens te vinden. Zowel in Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Oostenrijk als Duitsland is de maximale grens 0,5 pro mille. De reglementering varieert wel als het om jonge chauffeurs gaat. Let er ook op dat u in Frankrijk verplicht twee alcoholtesters aan boord moet hebben. Vanaf 1 maart 2013 zullen daar ook effectief boetes voor worden uitgeschreven. U kunt een bijstandsverzekering voor personen nemen maar wellicht bent u al (deels) gedekt: Via uw ziekenfonds kunt u beroep doen op een noodcentrale (bijv. Mutas) voor dringende medische bijstand. Uw ziekenfonds dekt echter vooral medische kosten en een medische repatriëring. Recente Europese wetgeving verplicht uw ziekenfonds u aan te sporen de terugbetaling van uw kosten te vragen aan het ziekenfonds in het buitenland maar u kunt ze bij uw terugkeer ook nog via uw eigen ziekenfonds recupereren. De waarborgen zijn iets minder dan bij een bijstandsverzekering en er is vaak een franchise. Repatriëring in het geval van overlijden of ziekte van een familielid is niet inbegrepen. Via uw hospitalisatieverzekering kunt u in het buitenland meestal enkel medische kosten bij ziekenhuisopname recupereren, niet een repatriëring. Uw andere medische kosten kunt u via uw bijstandsverzekering proberen te verhalen. U kunt beide verzekeringen dus samen aanspreken, zeker als de limiet van uw hospitalisatieverzekering bereikt is. Via uw kredietkaart. Sommige kredietkaarten omvatten reisbijstand, maar de voorwaarden verschillen nogal. Vaak moet u de reis met uw kredietkaart hebben betaald, al volstaat het bij sommigen dat u in het land waar u vertoeft een aankoop met uw kredietkaart hebt gedaan of er geld mee hebt afgehaald. Via uw bijstandsverzekering voor personen worden de medische kosten in het buitenland gedekt, alsook repatriëring, begeleiding en logistieke bijstand. Dat kan gaan van het vervangen van verloren documenten tot medicijnen opsturen. De repatriëring beperkt zich meestal niet tot het slachtoffer zelf, maar omvat ook de meereizende familieleden. Let op! De meeste reisverzekeringen dekken geen skiongevallen buiten de piste. U kunt wel een skiverzekering afsluiten die ook ongevallen en opsporing buiten de piste dekt tot een bepaalde limiet. Sommige dekken enkel ongevallen buiten de piste als dat onder professionele begeleiding gebeurde. Uw werkgever. Dit is een situatie van overmacht: u kunt onmogelijk de verbintenissen in uw arbeidsovereenkomst nakomen door onoverkomelijke omstandigheden, onafhankelijk van uw wil. Uw werkgever is niet verplicht loon te betalen voor de dagen die u extra afwezig bent. Dit is immers niet een situatie waarbij u 's morgens door onvoorziene gebeurtenissen niet op uw werk geraakt. In dat geval wordt er wel loon betaald. U kunt met uw werkgever wel overeenkomen dat u extra dagen vakantie neemt, maar hij kan u daar niet toe verplichten. U kunt ervoor kiezen niet betaald te worden (onbetaald verlof) en op een later tijdstip uw saldo aan betaalde vakantie opnemen. Vergeet hoe dan ook niet uw werkgever tijdig van uw afwezigheid op de hoogte te brengen. Doet u dit niet, dan kunnen de extra dagen als ongewettigde afwezigheid worden beschouwd. Extra vakantiekosten. Een geval van overmacht zit niet in normale reisbijstandscontracten vervat. Sommige skiverzekeringen (verzekering die mogelijk ook bui- ten piste skiën dekt) voorzien wel in de terugbetaling van de verblijfskosten als u geblokkeerd raakt en langer moet blijven. Filip Godelaine