"Hoe zorg ik ervoor dat mijn testament gevonden wordt?"

Indien u een testament wilt opmaken kunt u op verschillende manieren te werk gaan. U kunt het eigenhandig opmaken, als er een internationaal aspect meespeelt (bijvoorbeeld als de erflater of de erfgenamen in het buitenland wonen) kunt u werken met een internationaal testament (dit wordt in aanwezig-heid van twee getuigen ter hand gesteld van een notaris). Een derde mogelijkheid is dat u een zogenaamd notarieel (of authentiek) testament laat opmaken bij de notaris.
...