De spaarrekening (het vroegere spaarboekje) blijft heel populair in ons land. Op een goede spaarrekening kunt u tegenwoordig 2,5% tot 3% netto verdienen, wat nog steeds meer is dan wat u krijgt op een termijnrekening of een kortlopende kasbon (we vergelijken het nettorendement). Andere voordelen: het is een veilige manier van sparen, u kunt makkelijk geld afhalen en bijstorten en er zijn geen of nauwelijks kosten. Bovendien worden de banken door een recente wetswijziging vanaf 1 januari 2007 verplicht om spaarrekeningen meer te laten opbrengen doordat de spaarder geen intrest meer zal verliezen wanneer hij geld van de rekening haalt. Een operatie die al de banken samen naar schatting 35 miljoen euro zal kosten.
...

De spaarrekening (het vroegere spaarboekje) blijft heel populair in ons land. Op een goede spaarrekening kunt u tegenwoordig 2,5% tot 3% netto verdienen, wat nog steeds meer is dan wat u krijgt op een termijnrekening of een kortlopende kasbon (we vergelijken het nettorendement). Andere voordelen: het is een veilige manier van sparen, u kunt makkelijk geld afhalen en bijstorten en er zijn geen of nauwelijks kosten. Bovendien worden de banken door een recente wetswijziging vanaf 1 januari 2007 verplicht om spaarrekeningen meer te laten opbrengen doordat de spaarder geen intrest meer zal verliezen wanneer hij geld van de rekening haalt. Een operatie die al de banken samen naar schatting 35 miljoen euro zal kosten. Het rendement van een spaarrekening wordt bepaald door een basisrente plus een aangroei- of een getrouwheidspremie. Op een basisrente hebt u altijd recht. Als u een bedrag van 1 januari tot 31 december op een spaarrekening laat staan, dan krijgt u hierop een basisintrest, die wordt uitbetaald op het einde van het kalenderjaar. Neemt u in de loop van het jaar geld op of stort u geld bij, dan wordt de intrest naar verhouding aangepast. Een aangroeipremie kunt u krijgen bovenop de basisrente. Het is een vergoeding voor nieuwe stortingen die minstens 6 maanden op de rekening blijven staan. Een getrouwheidspremie kunt u krijgen voor alle bedragen die minstens 12 maanden op de rekening blijven staan. De premies kunnen elkaar niet overlappen. Met andere woorden: u kunt nooit - voor dezelfde periode en hetzelfde bedrag - én een getrouwheidspremie én een aangroeipremie opstrijken. Dit blijft zo nadat de nieuwe wet in voege is getreden. In het verleden hielden sommige banken echter, om de periode van 12 maanden te berekenen, geen rekening met de 6 maanden die recht gaven op de aangroeipremie. De periode van 12 maanden begon bij hen dus pas te lopen na de eerste periode van 6 maanden, waardoor u het geld in totaal 18 maanden op de rekening moest houden, vooraleer u én een aangroeipremie én een getrouwheidspremie kon ontvangen. Deze praktijk wordt in de toekomst aan banden gelegd. NIEUW Vanaf 1 januari gebeurt de berekening altijd zoals in volgend voorbeeld. Stel dat een bank u een basisrente van 2% belooft, een aangroeipremie van 2% (na 6 maanden) en een getrouwheidspremie van 1% (na 12 maanden). Net voor 1 januari 2007 stort u e10.000. Op 31 december hebt u dan recht op: n 2% basisrente op euro10.000 = euro200 n 2% aangroeipremie op euro10.000 gedurende de eerste 6 maanden = 2 % x 6/12 x 10.000 = euro100 n 1% getrouwheidspremie op euro10.000 gedurende de volgende 6 maanden = 1% x 6/12 x 10.000 = euro50 n Totaal = e350. Tot voor kort bracht het geld dat u op uw spaarrekening stortte pas rente op vanaf de volgende kalenderdag (in het jargon: dag +1). Als u uw geld van uw spaarrekening haalde kon de bank tot 7 dagen teruggaan (dag -7). De 7 dagen voor de afhaling had u dan geen recht op intresten. Door dit berekeningssysteem was het dus mogelijk dat u 8 dagen intrest verloor. NIEUW Vanaf 1 januari 2007 gebeurt de berekening eenvoudiger en voordeliger voor de spaarder. Net zoals voordien, zal uw geld ten laatste de kalenderdag na de storting (dag +1) rente beginnen op te brengen maar als u geld afhaalt, stopt de renteberekening voortaan slechts op de dag van de afhaling. Hier verliest u dus geen 7 dagen meer. Vanaf nu wordt het dus in principe al de moeite om geld dat u voor een korte tijd kunt missen op een spaarrekening te plaatsen. Het grote voordeel van de spaarrekening is de vrijstelling van roerende voorheffing tot euro1600 intrest. Er gaat dus geen 15% roerende voorheffing af zoals bij een termijnrekening, een kasbon of een obligatie. De discussie of deze vrijstelling geldt per gezin of per persoon en hoe dat dan zit met gemeenschappelijke rekeningen, is ondertussen opgehelderd. U mag tot euro1600 per persoon intrest ontvangen vooraleer u belasting moet betalen. Als het gaat om een gemeenschappelijke rekening verdubbelt dat bedrag. Bij een rentevoet van 3% betekent dit dat u samen met uw partner meer dan euro100.000 op uw gemeenschappelijke spaarrekening moet hebben vooraleer u roerende voorheffing verschuldigd bent. TIP Denkt u dat u deze limiet bijna hebt bereikt, dan kunt u altijd aan uw bankier vragen hoeveel intrest u zult ontvangen als u al de huidige bedragen op de rekening laat staan. De meeste banken kunnen dat meteen opzoeken. WEETJE Banken zijn momenteel nog niet in staat om de bedragen op verschillende spaarrekeningen automatisch samen te tellen en vervolgens de verschuldigde roerende voorheffing te berekenen. De fiscus gaat er dus vanuit dat u - als u meerdere spaarrekeningen hebt - de intresten waarop u de verschuldigde roerende voorheffing niet hebt betaald (als u dus meer dan 1600 euro intrest per persoon ontvangt en roerende voorheffing zou moeten betalen) zélf aangeeft. Dit geldt uiteraard ook als u meerdere spaarrekeningen hebt bij verschillende banken. Met andere woorden: de fiscus rekent op uw eerlijkheid! Een spaarrekening is een veilig product, waar weinig kosten aan verbonden zijn. In principe komt u met een spaarrekening nooit voor verrassingen te staan. Het enige mogelijke risico is dat de bank failliet zou gaan maar dit is in ons land bijna uitgesloten. En zelfs als dat zou gebeuren, is er nog altijd het zogenaamde garantiefonds waaruit u als gedupeerde spaarder kunt vergoed worden. Wel is het bedrag dat u dan kunt krijgen beperkt tot 20.000 euro per persoon voor het totaal van alle tegoeden bij deze bank. De kosten verschillen weliswaar van bank tot bank, maar algemeen komt het erop neer dat... n wie een spaarrekening wil openen geen kosten hoeft te betalen n als er al kosten worden aangerekend voor het stopzetten van de rekening, die miniem (bijv. euro5 tot euro10) zijn n ook voor het beheer van een spaarrekening doorgaans geen of nauwelijks kosten worden aangerekend. Zegel- en portkosten zijn wel mogelijk, maar die kunt u vermijden door zelf uw rekeninguittreksels op te vragen aan een terminal of thuis te bankieren (homebanking). Laat u zich verleiden door een hoge aangroei- of getrouwheidspremie of kijkt u beter naar de basisrente bij het beoordelen van een spaarrekening? Door de zeer hoge basisrente van bepaalde banken (3,10 % bij Rabobank en zelfs 3,15 % bij ABN-AMRO) is het perfect verdedigbaar dat u gewoon naar de basisrente kijkt (zie de tabel voor een vergelijking van 20 banken) en niet meer zoals vroeger rekening houdt met hoe lang u het geld op de rekening laat staan (6 maanden, 12 maanden,...). Op de basisrente hebt u trouwens altijd recht en er zijn geen voorwaarden aan verbonden. Het garandeert u de soepelheid om uw geld af te halen wanneer u wilt en met de nieuwe regeling betreffende de valutadata verliest u nog slechts 1 dag bij het storten. LET OP! Als u uw geld naar een rekening met een hogere rentevoet (of met een tijdelijke promotie) brengt, doorbreekt u het premiesysteem van uw huidige spaarrekening. Misschien verliest u dan de aangroei- of getrouwheidspremie die u al verdiend hebt. Vraag daarom aan uw bank hoeveel uw geld zal opbrengen als u het laat staan en reken uit of van bank veranderen wel de moeite waard is! n Johan Adriaens, onafhankelijk vermogensplanner