Administratie

n Afschaffing fiscale zegels 213/82 (N)
...

n Afschaffing fiscale zegels 213/82 (N) n Bedrijf oprichten 219/90 (N) n Aangifte buitenlandse woning 212/73 (V), 220/99 (V) n Fiscale drempels 213/65 (N) n Bedrijfsvoorheffing 214/86 (A) n Personenbelasting na successierechten 214/90 (V) n Internetgebruikers bevoordeeld 214/92 (N) n Aangifte 2006: 215/89 (A), 218/69 (N) n Belastingvrije som, aftrek, vermindering 215/92 (V) n Nieuw voor 2006: 215/94(N) n Fiscale regularisatie bis 215/94 (N), 216/79 (N) n Geërfd huis verkopen 216/92 (V) n Verschil trouwen - samenwonen 220/88 (D) n Feitelijke scheiding en schulden 220/100 (N) n Bezwaar 221/108 (N) n Boetes en loonbeslag 222/86 (N) n Beleggen in vastgoed 213/70 (D) n Rente bovenop pensioen 215/80 (D) n Vrederechter 213/72 (A) n Onderhoudsplicht tussen echtgenoten 214/91 (V) n Justitiehuizen 215/86 (A) n Voorlopig bewind 215/93 (V) n Gids voorlopig bewind 216/79 (N) n Borgstelling 216/92 (V), 217/82 (V), 222/86 (N) n Geblokkeerde rekening na overlijden 216/94 (N) n Verzekering rechtsbijstand 217/68 (D) n Begrafenis, crematie 217/84 (N) n Burenproblemen 218/83 (V) n Stemmen per volmacht 219/75 (N) n Verschil trouwen - samenwonen 220/88 (D) n Euthanasie 221/104 (A) n Brugpensioen op 58 jaar 222/84 (V) n Loopbaanvereisten vanaf 2008: 216/94 (N) n Opzegtermijn 217/83 (V) n Outplacement 217/84 (N) n Ongeluk in een winkel 213/76 (A) n Bescherming reiziger 215/94 (N) n Winkelkrediet 216/90 (A) n Dienst na verkoop 216/94 (N) n Kopen/betalen via internet 217/74 (A) n Stroomleveranciers 217/84 (N) n Car-pass 218/84 (N) n Wettelijke garantie 219/90 (N) n Opzegging contracten met stilzwijgende verlenging 219/90 (N) n Internationale geschillen 219/90 (N) n Treinticket met kredietkaart 220/85 (N) n Typeovereenkomst vastgoedmakelaars 220/100 (N) n Consumentenkrediet 221/93 (N) n Mobile Check 221/93 (N) n Geschillen en oplossingen 222/72 (D) n Handelspraktijken 222/86 (N) n Voorschot op onderhoudsgeld 212/72 (V) n Verdeling na scheiding 213/80 (V) n Vergoeding voor afbetaling woning 213/81 (V) n Onderhoudsgeld verminderen 214/91 (V) n Overlevingspensioen ex-echtgenote 217/82 (V) n Pensioen na echtscheiding 218/70 (D) n Gemeenschappelijk vermogen 218/83 (V) n Feitelijke scheiding en schulden 220/100 (N) n Alimentatie ex-echtgenoot 221/99 (A) n Co-ouderschap 221/106 (V) n Apart verblijf 222/84 (V) n Huwelijkscontract 212/60 (D) n Restlegaat 216/93 (V) n Gratis wonen 216/92 (V) n Geërfd huis verkopen 216/92 (V) n Erven zonder ruzie 219/76 (D) n Erven en proces 219/89 (V) n Onderhoudsplicht erven 220/98 (V) n Ontervend testament 222/85 (V) n Gids jongerenrechten 215/79 (N) n Geweld binnen familie 217/84 (N) n Website gezin 218/69 (N) n Meerderjarige studenten 219/82 (A) n Huwelijk stiefouder - stiefkind 222/86 (N) n Alternatief voor spaarboekje 212/66 (A) n Beveks en belastingen 212/59 (N) n Spaarboekjes op één naam 214/92 (N) n Rente+pensioen 215/80 (D) n Betalen via het internet 217/74 (A), 219/90 (N) n Succesgeheimen 218/69 (N) n Valutadata 218/84 (N) n Website Premies en tegemoetkomingen 219/75 (N) n Retail, personal, private banking 221/94 (D) n Maximumfactuur 214/92 (N) n Rusthuis en ziekteverzekering 214/92 (N) n Niet rijgeschikt 215/93 (V) n Lichtere facturen 218/84 (N) n Verhoogde tegemoetkoming 220/85 (N) n Zorgverzekering 222/71 (N) n Medische fouten 222/86 (N) n Opzeg na 2 jaar 213/81 (V) n Indexering oude huurcontracten 213/82 (N) n Grote herstellingen 214/91 (V) n Aanpassing huurprijs 216/93 (V) n Opzeggingsvergoeding 217/82 (V) n Bemiddelingscommissie Brussel 217/84 (N) n Samen woning huren 218/80 (A) n Huurwaarborg service 218/84 (V) n (Administratie)kosten en lasten 219/88 (V) n Gids huuder en verhuurder 220/85 (N) n Huurwaarborg 222/86 (N) n Klacht over advocaat 214/92 (N) n Klacht over notaris 219/86 (A) n Zie ook 'Consumenten'n Te hoge factuur stookolie 219/88 (V) n Pensioen na eerherstel 212/73 (V) n Leercontract 212/72 (V) n Bijverdienen voor 65-plus 213/65 (N), 220/100 (N) n Bijverdienen als gouvernante 213/80 (V) n Overlevingspensioen en feitelijke scheiding 213/80 (V) n Recht op volledig pensioen 213/81 (V) n Adres pensioendienst 214/77 (N) n Geen bijdragen betaald 214/90 (V) n Volledige loopbaan en bijverdiengrenzen 215/79 (N) n Cumul met overlevingspensioen 215/92 (V) n Pensioen in Senegal 215/92 (V) n Deeltijds werk 216/80 (D), 221/108 (N) n Gelijkgestelde periodes 216/93 (V) n Aanvullend pensioen 217/67 (N) n Overlevingspensioen ex-echtgenote 217/82 (V) n Pensioen na scheiding en overlijden 218/70 (D) n Pensioen berekenen 219/90 (N) n Pensioengids 222/71 (N) n Gelijkstelling tijdskrediet 222/84 (V) n Registratierechten Brussel 213/82 (N) n De regels voor de 3 gewesten 216/86 (A) n Samenwonen met werkloze 213/81 (V) n Samen huren 218/80 (A) n Verschillen trouwen - samenwonen 220/86 (D) n Wettelijk samenwonen 221/107 (V) n Tarieven Waals Gewest 212/59 (N) n Schenking bouwgrond 212/59 (N) n Regel van 3 jaar 217/79 (A) n Geldsom schenken 217/83 (V), 218/82 (V) n Schenken in Amerika 219/89 (V) n Handgift 220/96 (A) n Gratis verblijf en schenking 220/99 (V) n Aansprakelijkheid voor schulden zoon 212/72 (V) n Incassobedrijven 216/79 (N) n Borgstelling voor kind 217/82 (V) n Dienstencheques 214/77 (N), 220/100 (N) n Vernieuwde website handicap 214/77 (N) n Familielid verzorgen 214/89 (A) n Concurrentiebeding 214/90 (V) n Werkloosheid en verblijf in België 220/100 (N) n Parkeerkaart mindervaliden 221/93 (N) n Huwelijkscontract 212/60 (D) n Waarde vruchtgebruik 212/73 (V) n Personenbelasting na successierechten 214/90 (V) n Gezinswoning Vlaanderen 215/79 (N), 222/78 (A) n Waardevermeerdering huis 218/82 (V) n Verschil trouwen - samenwonen 220/88 (D) n Stiefkind 220/98 (V) n Aangifte nalatenschap 221/106 (V), 222/85 (V) n Verjaring 221/107 (V) n Waterschade 213/78 (A) n Levensverzekering en belasting 213/82 (N) n Kleine gemotoriseerde voertuigen 214/78 (D) n Kleine risico's zelfstandigen 215/79 (N) n Hospitalisatieverzekering duurder 215/94 (N), 221/93 (N) n Vrijwilligers 216/94 (N) n Rechtsbijstand 217/68 (D), 218/69 (N) n De juiste verzekering 220/92 (A) n Levenslange autoverzekering 222/71 (N) n Beleggen 213/66 (D) n Typeovereenkomst vastgoedmakelaars 220/100 (N) n Verplichtingen makelaars 222/ 82 (A) n Zwembad bouwen 221/108 (N) n Boetes 214/92 (N) n Vervoer kinderen 215/94 (N) n Europees rijbewijs 216/79 (N) n Deeltijds werk en pensioen 216/80 (D), 221/108 (N) n Generatiepact 217/67 (N) n Tijdskrediet 217/67 (N) n Opzegtermijn en ziekte 217/83 (V) n Contract bepaalde duur opzeggen 217/83 (V) n Outplacement 217/84 (N), 220/100 (N), 221/108 (N) n Studentenarbeid 218/69 (N) n Werken in buitenland 218/76 (A) n Werkhervattingspremie 219/75 (N) n Educatief verlof 221/108 (N) n Gelijkstelling tijdskrediet voor pensioen 222/84 (V) n Registratierechten 213/82 (N), 216/86 (A) n Energie besparen 213/82 (N), 217/67 (N), 217/84 (N), 221/108 (N) n Renovatie en btw 213/82 (N) n Tegemoetkoming verwarming 214/77 (N), 218/84 (N) n (Ver)bouwen en fiscus 214/84 (A) n Sociaal tarief elektriciteit 215/94 (N) n Elektriciteitscontrole 222/ 71 (N) n Kleine risico's 215/79 (N) n Annemie Goddefroy