Advocaat

-De toga 186/76 (A)
...

-De toga 186/76 (A) - Broederlijkheid 189/ (A) - Documenten bijhouden 182/158 (F) - Facturen gas en elektriciteit 186/77 (A) - Bankrekeningen en overlijden 188/88 (A) - Nog 1 jaar 6 % BTW 179/65 (A) - Giften 180/79 (A) -De syndic 181/86 (V) - Tekenen en indiciën 181/163 (F) - Fiscale aangifte 2003 182/66 (D) - Belastingschuld van de part-ner 182/79 (V) - Meerwaarden op aandelen 184/76 (A) - Pensioen fiscaal 185/68 (D) - Hobby fiscaal 185/74 (A) - Uurwerken 179/69 (A) - Juwelen 180/73 (A) - Kunstvoorwerpen 181/81 (A) - Postzegels 183/71 (A) - Vastgoedbevaks 184/74 (A) - Beleggen in België 185/73 (A) - Veilig beleggen 186/70 (D) - Geld uit Luxemburg 186/75 (A) - Minderheidsaandeelhouder 187/77 (A) - Luxe-artikelen 189/96(A) - Hogere boetes 182/65 (A) - Een café uitbaten als brugge-pensioneerde 179/ 78(V) - Vervangingsplicht 188/95 (A) - Dossier brugpensioen 189/84 (D) - Mede-eigendom 184/70 (D) - Burenbemiddeling 184/78 (A) - Wagen weggesleept 185/75 (A) - Voorlopig bewindvoerder 185/80 (V) - Mede-eigenaars186/63 (A) - Verplaatsingskosten voogd 186/78 (A) - Autopapieren 186/78 (V) - Beslag door schuldeisers 186/78 (V) - De gerechtsdeurwaarder 187/80 (A) - Een lening terugkrijgen 187/83 (V) - Kortgeding 188/94 (A) - Standplaats caravan 188/96 (V) - Verlengde minderjarigheid 189/98(V) - Koop op afstand 179/74 (A) - Geschillen 180/147 (F) - Nachttarief 182/158 (F) - Krediet via het internet 183/155 (F) - Ombudsdienst telecom 183/155 (F) - Huisruil 184/80 (A) - Schuldenaars beter beschermd 186/77 (A) - Onderhoudscontract auto 188/90 (A) - Rechten op restaurant 189/94(A) - De beste formule 181/82 (A) - Fiscale gevolgen 181/87 (V) - Bezoekrecht 185/81 en 82 (V) - Opeenvolgende testamenten 179/79 (V) - Erfenisverdeling na ongeluk 179/78 (V) - Erfdeel moeder 180/80 (V) - De langstlevende beslist 181/78 (A) - Tweede huwelijk 183/72 (A) - Persoonlijke bezittingen 183/81 (V) - Eén erfgenaam kiezen 183/80 (V) - Rusthuispersoneel 185/67 (A) - Reserve afstaan 185/67 (A), 187/79 (A) - Pleegkinderen als erfgenaam 187/82 (V) - Testament door mindervalide 187/82 (V) - Doorgehaald testament 188/97 (V) - Een generatie overslaan 189/90 (A) - Veilig inkomen na pensioen 180/68 (D) - Bankgeheim 181/73 (A) - Uw geld en uw leven 182/65 (A) - Senioren en banktarieven 183/67 (A), 187/67 (A) - Lening niet terugbetaald 184/82 (V) - Gouden kredietkaarten 184/179 (F) - Basis-bankservice 186/77 (A) - Spaarformules voor jongeren 188/86 (D) - Het nieuwe huurboek 179/65 (A) - Premies verbouwen of verhuren 179/66 (A) - Huurster heeft burenruzie 180/80 (V) - Uw rechten als huurder 181/75 (D) - Uw rechten als verhuurder 182/74 (D) - Een verhuurd goed 'terugkrijgen' 183/80 (V) - Geldige opzeg 184/83 (V) - Huurhuis wordt verkocht 185/80 (V), 186/78 (V) - Justitiehuizen 179/155 (F) - Privé-rechtbank 180/147 (F) - Gerechtskosten 187/69 (D) - Gewaarborgd onderhouds-geld 181/73 (A) - Rustoord 181/86 (V) - Onderhoudsgeld en pensioen 185/81 (V) - Alimentatiefonds 185/63 (A) - Patiëntenrechten 186/64 (D) - Infodienst Pensioen 179/70 (A) - Overlevingspensioen en samenwonen 179/78 (V) - Uitgestelde Riziv-bijdrage 180/67 (A) - Twee echtgenotes en over- levingspensioen 180/81 (V) - Pensioen van huisbewaarster 180/81 (V) - Cumul pensioen en over- levingspensioen 182/79 (V) - Pensioen en werkloosheid 182/79 (V) - Telefoonlijn minimum- pensioen 183/67 (A) - Ex-echtgenoot overlijdt 183/80 (V) - Pensioen en invaliditeit 183/81 (V) - Ombudsdienst Pensioenen 184/69 (A) - Het pensioen en de fiscus 185/68 (D) - Het overzees pensioen 187/83 (V) - Pensioenachterstallen 188/95 (A) - Onvolledig pensioen 188/96 (V) - Vermiste echtgenote 189/98 (V) - Pensioen en bijverdienen 189/99 (V) - Schenking herroepen 181/87 (V) - Waardevolle stukken 186/79 (V) - Schenkingstarief Vlaanderen 188/81 (A) - Schenkingen en de fiscus 188/82 (D) - Schenken aan dochter 188/96 (V) - Schenking aan goed doel 189/99 (V) - Rechten en plichten 180/74 (D) - Overlevingspensioen en samenwonen 179/78 (V) - Successierechten 182/78 (V) - Bescherming langstlevende184/82 (V) - Moeder en dochter 186/79 (V) - Outplacement 179/72 (A) - Vakantiegeld en overlijden 179/79 (V) - Werkloos en werken 181/163 (V) - Discriminatie 183/77 (A) - Uitkering van voorlopig bewindvoerder 183/81(V) - Maximumfactuur 184/77 (A) - Sociale uitkeringen 187/81 (A) - Educatief verlof 187/81 (A) - Artiestenstatuut 188/81 (A) - Opleidingscheques 188/81 (A) - Meewerkende partner 188/93 (A) - Dienstencheques 189/93 (A) - Het strafregister 185/78 (A) - Plan Activa 188/95 (A) - Vlaamse zorg- en adoptie- kinderen 181/73 (A) - De langstlevende beslist 181/78 (A) - Stiefkinderen 181/86 (V) - Goederen in het buitenland 184/83 (V) - Premies voor verbouwen of verhuren 179/66 (A) - Kopen, bouwen, huren 183/74 (A) - Vastgoedbevaks 184/74 (D) - Bouwmisdrijven in Vlaande- ren 185/67 (A) - Vrouwvriendelijke levens- verzekering 179/155 (F) - Reisverzekering 183/68(A) - Invaliditeitsuitkering en groepsverzekering 184/83 (V) - Tariferingsbureau 184/179 (F), 188/81 (A) - Touring family 185/67 (A) - Familiale verzekering groot- ouders 185/82 (V) - Duidelijker polissen 187/67 (A) - Levensverzekeringen 187/74 (A) - De VZW-wet 181/84 (A) - Nieuw in 2003 180/67 (A) - Kruispuntbank 187/81 (A) n