De Rijksdienst voor Pensioenen gaat mee met zijn tijd. Om hun persoonlijke pensioendossier online te raadplegen, kunnen werkende loontrekkenden plus gepensioneerde loontrekkenden én zelfstandigen surfen naar de website www.rvp.fgov.be en klikken op MyPension.
...

De Rijksdienst voor Pensioenen gaat mee met zijn tijd. Om hun persoonlijke pensioendossier online te raadplegen, kunnen werkende loontrekkenden plus gepensioneerde loontrekkenden én zelfstandigen surfen naar de website www.rvp.fgov.be en klikken op MyPension. De nieuwe dienst is voorlopig enkel beschikbaar voor werkende loontrekkenden én gepensioneerde loontrekkenden en zelfstandigen. Werkende zelfstandigen en ambtenaren moeten zich wenden tot hun eigen pensioendienst: het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ) of de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS). Opent u MyPension, dan moet u zich eerst identificeren via een token of via uw identiteitskaart om toegang te krijgen tot uw dossier. Daarna kunt u op 5 schermen klikken: 1. Mijn gegevens: hierin vindt u een aantal persoonlijke gegevens. Gegevens die van het Rijksregister komen (zoals uw adres) kunt u zelf niet wijzigen, andere gegevens zoals uw e-mailadres en uw rekeningnummer kunt u zelf aanpassen. 2. Mijn briefwisseling: Hier vindt u de briefwisseling die u met de RVP hebt gevoerd (ook e-mails). De fiscale fiches van gepensioneerden worden hier eveneens opgenomen. LET OP! De aanvraag die u moet doen als u met pensioen gaat voor uw 65ste (60-64) is momenteel nog niet opgenomen in MyPension. Na de zomer wordt ze beschikbaar op www.socialsecurity.be 3. Mijn betalingen: Hier krijgt u een overzicht van de betalingen van de laatste 13 maanden, met de mogelijkheid om een detail te bekijken (brutobedrag, inhoudingen,...). 4. Mijn loopbaanrekening: Dit is de grootste nieuwigheid. Dit scherm geeft al uw loopbaangegevens als loontrekkende weer. De RVP vervult immers sinds dit jaar de rol van CIMIRe: de dienst die de individuele rekeningen van de werknemers in België bijhoudt (dus niet van zelfstandigen en statutaire ambtenaren). Ook gelijkgestelde periodes (ziekte, werkloosheid,...) worden opgenomen. U kunt dus controleren of er iets ontbreekt en dit signaleren. Per gewerkt jaar krijgt u te zien hoeveel u dat jaar verdiend hebt, in welke hoedanigheid (arbeider/bediende) en met welke arbeidstijd (voltijds/deeltijds). Simulatie: U kunt hier ook uw pensioenbedrag simuleren maar het bedrag is enkel wat u tot hiertoe vergaard hebt. Er worden dus geen fictieve jaren aan toegevoegd voor de tijd die u nog zult werken. Er wordt ook geen rekening gehouden met cumuls (bijv. als u zelf een overlevingspensioen geniet en tegelijk werkt). Nieuwe raming 55-plus: Wie 55 jaar is krijgt automatisch een raming van zijn pensioenbedrag doorgestuurd. Via dit scherm van MyPension kunt u eventueel een nieuwe raming vragen. 5. Mijn dossierstatus: Hier kunt u de stand van zaken van uw dossier opvolgen. Via www.kenuwpensioen.be kon u al een raming maken van uw pensioen. Anders dan MyPension voegt dit programma wel jaren toe voor de toekomst. Handig is dat u via het scherm Mijn loopbaanberekening (scherm 4) van MyPension kunt doorklikken naar Kenuwpensioen en dat u alle loopbaangegevens die opgenomen zijn in MyPension niet meer zelf hoeft in te tikken in Kenuwpensioen. Meer info krijgt u via www.rvp.fgov.be, www.mypension.be, per e-mail info@rvp.fgov.be of via de Groene lijn: 0800 50 246 (8.30- 12 uur en 13- 17 uur). Annemie Goddefroy