Onze levensverwachting (van mannen én vrouwen) heeft de kaap van 80 jaar gerond (en ligt nu op 80,4 jaar, om precies te zijn). Dat is wat de meest recente sterftetabellen die de Algemene Directie statistiek en economische informatie in 2011 publiceerde, ons vertellen.
...