Waar het gebruik van gps-toestellen aanvankelijk beperkt bleef tot ingebouwde systemen in dure luxewagens, is de draagbare gps intussen uitgegroeid tot een massaproduct. In 2006 werden wereldwijd ongeveer 236 000 gps- systemen verkocht. Een jaar eerder waren er dat nog maar 93 000 en in 2004 slechts 13 000. De groeiende afzetmarkt zorgde ook voor een aanzienlijke prijsdaling. In december 2006 bedroeg de gemiddelde prijs euro 391. Een jaar eerder telde je er nog gemiddeld euro 550 voor neer.
...