Met cloud computing kunt u gegevens van uw harde schijf opslaan op storage servers: datacenters die toegankelijk zijn met een simpele internetbrowser. Door uw gegevens virtueel te maken hebt u er van eender waar op deze planeet toegang toe, ook vanaf andermans computer. Uw har-de schijf op een 'wolk' plaatsen biedt een dubbel voordeel. U kunt uw gege-vens van de wolk synchroniseren met die op andere dragers (uw computer, tablet, smartphone). Bij elke verbinding met de cloud worden uw gegevens automatisch geüpdatet met de wijzigingen die u heeft aangebracht. Het tweede voordeel vloeit voort uit het eerste: bij diefstal of vernietiging van uw pc kunt u uw gegevens recupereren op de cloud. Cloud computing programma's voor het brede publiek bieden bovendien een bijko- mende garantie: ze bewaren een kopie van uw cloudgegevens op de harde schijf van uw computer.
...