Ik wil de aandacht vestigen op de stiefmoederlijke manier waarop het Weidevogelreservaat Uitkerkse Polder vaak behandeld wordt. Ik reageer daarmee op het art...