De autoverzekering

Wie de gezinsauto behoudt, moet aan de verzekeraar melden wie de nieuwe verzekeringnemer en/of nieuwe bestuurder(s) is. Was u al de verzekeringnemer voor de gezinsauto en blijft dat zo, dan hoeft u dus niets te doen. Maar laat ook de nevenproducten zoals bijstand, rechtsbijstand en omnium aanpassen als de naam van de verzekeringnemer en van de verzekerden wijzigt.
...

Wie de gezinsauto behoudt, moet aan de verzekeraar melden wie de nieuwe verzekeringnemer en/of nieuwe bestuurder(s) is. Was u al de verzekeringnemer voor de gezinsauto en blijft dat zo, dan hoeft u dus niets te doen. Maar laat ook de nevenproducten zoals bijstand, rechtsbijstand en omnium aanpassen als de naam van de verzekeringnemer en van de verzekerden wijzigt.Voor wie na de scheiding de woning behoudt, blijft de brandverzekering gewoon doorlopen. Ook hier laat u de naam van de verzekeringnemer aanpassen als dat nodig is. Wie een nieuwe (huur)woning betrekt, moet uiteraard op zoek gaan naar een eigen brandverzekering. Dat betekent aankloppen bij uw vertrouwde contactpersoon voor verzekeringen en/of prijzen vergelijken. Vergeet ook de bijkomende dekking tegen diefstal niet en houd rekening met de waarde van (eventuele) uitzonderlijke bezittingen.Wat één gezin was, worden er na de breuk twee. Dus heeft iedere ex-partner een aparte familiale verzekering nodig. U kunt beter niet talmen met het afsluiten van zo'n nieuwe verzekering als u uit mekaar gaat. De notie samenwonen is immers een belangrijk gegeven in de verzekering BA Privéleven, zoals de familiale officieel heet. Vooraan in de polis vindt u de rubriek 'Wie is verzekerd?'. Dat zijn onder meer de verzekeringnemer en zijn levenspartner. Bent u de verzekeringnemer dan bent u nog gedekt wanneer u niet meer samenwoont, maar uw ex-partner niet meer. Verandert u als verzekeringnemer van adres, dan moet u dat natuurlijk melden. Voorts zijn beide ouders altijd co-aansprakelijk voor de schade die hun kinderen (jonger dan 18) aanrichten, ook al zijn ze uit elkaar. Dat wil zeggen dat in de praktijk het slachtoffer of de schadelijder zich, naar keuze, tot de familiale verzekering van een van de ouders kan wenden om vergoed te worden. Het is dus belangrijk dat beide ex-partners over een familiale verzekering beschikken. Maar ook als u geen kinderen hebt, blijft een familiale een goed idee.Heel wat landgenoten hebben een spaar- of beleggingsverzekering. Dat kan een tak 21-product zijn met een gewaarborgd rendement of een tak 23 zonder gewaarborgde opbrengst. Het betreft hier een individuele levensverzekering die u op naam afsluit. Ze staat dus op uw naam of op naam van uw ex-partner. Toch wordt naargelang uw juridisch statuut als koppel het gespaarde kapitaal al dan niet meegenomen in de financiële verdeling bij de scheiding. Bent u getrouwd onder het stelsel van gemeenschap van goederen, dan moet u hiermee rekening houden bij de onderhandelingen over de financiële aspecten van de scheiding. Wie getrouwd is met scheiding van goederen behoudt de centen van de eigen spaarproducten. Woont u samen en heeft u een samenlevingscontract, dan moet de inhoud van dat contract worden gerespecteerd. In ieder geval doet u er goed aan hierover een notaris te raadplegen. Idem dito voor pensioensparen. Bij de onderschrijving van uw spaar- of levensverzekering hebt u mogelijk in de rubriek begunstigden de naam van uw partner ingevuld. Vergeet ook dit niet te wijzigen als uw partner uw ex-partner is geworden.Tal van koppels die uit elkaar gaan hebben nog een hypothecaire lening lopen. Vaak neemt één van beiden het huis - en dus ook de hypotheek - over. Bent u in dit geval, heb dan oog voor de schuldsaldoverzekering die u hebt afgesloten bij de start van de lening. Indien er nog premies moeten worden betaald voor die verzekering, zal meestal de persoon die de woning en de lening behoudt de kosten van deze verzekering verder dragen. Neem hierover contact op met de verzekeringsmaatschappij of de tussenpersoon bij wie u deze verzekering hebt afgesloten. Zeven op tien werknemers bouwen vandaag een aanvullend pensioen op via de werkgever. Meestal gebeurt dit via een groepsverzekering. Het is dan ook mogelijk dat deze spaarpot onderdeel wordt van de financiële discussie wanneer u uiteen gaat. Naar aanleiding van een recent arrest van het Grondwettelijk Hof ziet het ernaar uit dat het parlement hierover binnenkort wetgeving zal opstellen. Dit om te verduidelijken in welke mate een groepsverzekering al dan niet als een eigen goed van de aangeslotene moet worden beschouwd en/of de ex-partner financiële rechten kan laten gelden m.b.t. de groepsverzekering. In afwachting hiervan moeten u en uw ex-partner zelf overeenkomen of en hoe het aanvullend pensioen financieel in rekening wordt gebracht bij de echtscheiding. Dit zal het scenario zijn bij de meerderheid van de koppels die met een EOT (echtscheiding met onderlinge toestemming) een einde maken aan hun relatie. Bij vechtscheidingen zal de notaris die door de rechtbank wordt aangesteld - in afwachting van wettelijke duidelijkheid - meestal het arrest van het Grondwettelijk Hof toepassen. Bij een echtscheiding moet u ook kijken of de begunstiging van uw groepsverzekering in geval van overlijden moet worden aangepast. Kijk daarvoor het contract van uw groepsverzekering of pensioenreglement na. Pierre BontinckHebt u destijds uw partner aangeduid als begunstigde in bepaalde verzekeringscontracten, vergeet deze begunstiging na de scheiding niet te wijzigen.