Wilt u niet dat er een schuldige voor de echtscheiding wordt aangeduid, dan kunt u scheiden met onderlinge toestemming. Zoals reeds gezegd, is het probleem dan vaak dat beide partijen verplicht zijn over alles tot een akkoord te komen. In de beginfase van een echtscheiding is dit soms te hoog gegrepen. In afwachting van een wet die de schuldloze echtscheiding regelt, hebben de advocaten en bemiddelaars echter twee wegen gevonden die relatief dicht bij de schuldloze echtscheiding aanleunen:
...