Wilt u niet dat er een schuldige voor de echtscheiding wordt aangeduid, dan kunt u scheiden met onderlinge toestemming. Zoals reeds gezegd, is het probleem dan vaak dat beide partijen verplicht zijn over alles tot een akkoord te komen. In de beginfase van een echtscheiding is dit soms te hoog gegrepen. In afwachting van een wet die de schuldloze echtscheiding regelt, hebben de advocaten en bemiddelaars echter twee wegen gevonden die relatief dicht bij de schuldloze echtscheiding aanleunen:
...

Wilt u niet dat er een schuldige voor de echtscheiding wordt aangeduid, dan kunt u scheiden met onderlinge toestemming. Zoals reeds gezegd, is het probleem dan vaak dat beide partijen verplicht zijn over alles tot een akkoord te komen. In de beginfase van een echtscheiding is dit soms te hoog gegrepen. In afwachting van een wet die de schuldloze echtscheiding regelt, hebben de advocaten en bemiddelaars echter twee wegen gevonden die relatief dicht bij de schuldloze echtscheiding aanleunen: de bemiddeling in familiezaken de echtscheiding op grond van feitelijke scheiding van meer dan twee jaar. Wie niet meteen een procedure wil starten (wegens te lang en te duur) kan een beroep doen op een bemiddelaar. Er zijn: advocaten-bemiddelaars in familiezaken welzijnswerkers-bemiddelaars in familiezaken notarissen-bemiddelaars in familiezaken. LET OP! De bemiddelaar treedt op voor beide partijen. Hij is een onpartijdige tussenpersoon die ervoor moet zorgen dat u goed geïnformeerd een regeling kunt uitwerken waar u zich beiden in kunt vinden. Elke soort bemiddelaar heeft zijn specifieke aanpak en vaardigheden. Zo zal een welzijnswerker-bemiddelaar allicht meer aandacht hebben voor de psychologische processen bij de verwerking van de echtscheiding. Een advocaat-bemiddelaar zal het accent leggen op praktische regelingen en deze toetsen aan te verwachten uitspraken van rechtbanken. Hebt u een onmiddellijk afdwingbare akte nodig, dan doet u het best een beroep op een notaris-bemiddelaar. Welke bemiddelaar u ook kiest, hij streeft altijd naar een akkoord tussen beide partijen. Lukt dat niet, dan is er nog altijd de mogelijkheid van een procedure. Bereiken de partijen een akkoord, dan kan de bemiddelaar helpen om het in een echtscheiding onderlinge toestemming te gieten. Op die manier is er geen winnaar of verliezer en hoeft er dus geen schuldige te worden aangeduid. Hebt u zelf een dergelijk akkoord met uw huwelijkspartner afgesloten, dan kunt u ook een beroep doen op een advocaat of een notaris om het echtscheidingsverzoek onderlinge toestemming neer te leggen op de rechtbank. Eens het verzoek neergelegd is, kunt u na ongeveer 4 maanden gescheiden zijn. U moet in die periode twee keer voor de rechtbank verschijnen en uw wil tot scheiden bevestigen. Voor meer info over bemiddeling kunt u Plus Magazine nr. 197 van september 2004 lezen. Op pagina 88 vindt u Bemiddeling in familiezaken. Raken de (ex)echtgenoten het niet eens over alles maar willen ze ook niet met getrokken messen naar de rechtbank stappen, dan kunnen ze (al dan niet bijgestaan door een advocaat of bemiddelaar) een overeenkomst tekenen om apart te gaan wonen. Hierin wordt dan uitdrukkelijk gesteld dat bepaalde zaken nog niet geregeld zijn, maar dat de beslissing om apart te gaan wonen door beiden samen genomen is. Na twee jaar kan één van hen de procedure instellen op grond van feitelijke scheiding van meer dan 2 jaar. De persoon die ze instelt dient slechts te bewijzen dat hij minstens twee jaar op een ander adres woont dan zijn huwelijkspartner en klaar is Kees. Dit kan gebeuren aan de hand van een attest van woonst. Via een eenvoudige dagvaarding kan de echtscheiding dan in 6 tot 8 weken definitief zijn. Deze procedure heeft echter een nadeel. Er bestaat namelijk een weerlegbaar vermoeden dat de echtgenoot die deze procedure instelt de schuldige echtgenoot is. Wel kan deze echtgenoot dat vermoeden ontkrachten met alle middelen van recht. De rechtspraak is bijzonder toegeeflijk op dit punt. Het feit dat de andere echtgenoot geen inzet heeft getoond om het huwelijksleven te hervatten, kan al volstaan. A Elfri De Neve, advocaat