Lezen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dat geldt voor blinden en slechtzienden, maar ook voor mensen met een andere beperking of die last hebben van dyslexie. Het aantal mensen met leesbeperkingen wordt in Vlaanderen geschat op 126 000, maar dat aantal stijgt elk jaar omdat we steeds ouder worden. Geen wonder dus dat ook het aanbod luisterboeken gestaag toeneemt. En in de toekomst zal dat nog verder groeien, nu Vlaams minister Bert Anciaux heeft beloofd dat hij vanaf 2008 jaarlijks euro230.000 bijkomende middelen in bibliotheekvoorzieningen voor mensen met leesbeperkingen zal stoppen.
...