Wabi sabi... het klinkt speels en vluchtig, blij als een streepje zon dat onverwacht ons huis binnenglijdt. Het is echter een volwaardige, uit Japan afkomstige levensfilosofie waarvoor we (nog) niet over een Nederlandstalig equivalent be-schikken. Wabi komt van wabiruba, wat zowel staat voor hunkeren als voor eenzaamheid, verlatenheid. Vrij vertaald: het verlangen naar ongekun-steldheid, bescheidenheid, soberheid. Maar ook: de bevrijding van de dwang van de materiële wereld. Sabi staat voor de vergankelijkheid en het nostalgische gevoel dat daarmee gepaard gaat: het besef dat alles voorbijgaat. Beide woorden samen betekenen dan, in een ruime interpretatie: eenvoudig leven in een tijd die voorbijgaat én dat zonder moeite aanvaarden. In een engere interpretatie: de schoonheid aanvaarden van het vergankelijke en het onvolmaakte.
...