Met ons verstand weten we natuurlijk dat er niets wezenlijks aan ons verandert wanneer er om middernacht ineens een 5, een 6 of een 7 voor onze leeftijd verschijnt. Maar onze emoties reageren anders. Vaak slaat levensangst of zelfs paniek toe. "Ben ik echt al zo oud, ik voel me nog geen zestig!", "Vanaf nu kan het alleen nog bergaf gaan"... We kunnen die gevoelens verdringen met een groot feest of een meer intieme viering. Zeker de kaap van vijftig lijkt uitgegroeid tot een nieuwe overgangsrite. Dat is best leuk, maar er is meer nodig om de levensangst te bezweren.
...

Met ons verstand weten we natuurlijk dat er niets wezenlijks aan ons verandert wanneer er om middernacht ineens een 5, een 6 of een 7 voor onze leeftijd verschijnt. Maar onze emoties reageren anders. Vaak slaat levensangst of zelfs paniek toe. "Ben ik echt al zo oud, ik voel me nog geen zestig!", "Vanaf nu kan het alleen nog bergaf gaan"... We kunnen die gevoelens verdringen met een groot feest of een meer intieme viering. Zeker de kaap van vijftig lijkt uitgegroeid tot een nieuwe overgangsrite. Dat is best leuk, maar er is meer nodig om de levensangst te bezweren. Aanvaarding is de allereerste stap en dat geldt voor elke leeftijdskaap. Vijftig worden is echter het levensmoment bij uitstek om in uzelf te kijken: eerst achteruit en dan vooruit.Veel mensen durven niet achteruit kijken omdat ze een negatief zelfbeeld hebben. Ze zijn er niet in geslaagd alle plannen en jeugddromen te realiseren en voelen zich beschaamd. Daar is echt geen enkele reden toe. Wie een eerlijke evaluatie maakt, zal zien dat het beeld van het eigen verleden altijd genuanceerd is: u staat dan misschien niet aan de top van een groot bedrijf en uw huwelijk is op de klippen gelopen, maar u hebt wel een redelijk bevredigende baan, een eigen huis en vele herinneringen aan mooie momenten. Boor uzelf dus nooit de grond in, maar kijk naar de realisaties waarop u trots kunt zijn. U hebt hoe dan ook iets positiefs opgebouwd in uw leven. Ten minste zo belangrijk is het dat we vooruit kijken. Vanaf ons vijftigste begint het einde van onze professionele loopbaan op te doemen. Als we dan niet in een zwart gat willen vallen, moeten we nu de basis leggen voor de toekomst en ons sociaal netwerk verbreden. Maak op uw vijftigste verjaardag het vaste voornemen om nieuwe bezigheden te zoeken. Die activiteiten liggen het liefst niet in het verlengde van uw werk maar hebben onderhuids wel altijd in u gesluimerd. Begin ook nieuwe sociale contacten buiten uw werksfeer te leggen. Eens het werk wegvalt, zullen ook (de meeste) collega's wegvallen. Vijftig worden is een perfect moment om plannen of jeugddromen te realiseren die u vroeger altijd uitstelde.Gewoon doen! Op uw vijftigste bent u nog in blakende gezondheid. Stel die grote reis of die verbouwing dus niet langer uit. Maak werk van de concrete uitvoering maar blijf realistisch. Houd rekening met uw reële mogelijkheden. Vooral voor mannen is de kaap van vijftig vaak het signaal om een tweede adolescentie, een tweede puberteit te beleven. Ze zeggen dat ze volledig willen breken met de sleur en worden op een of andere manier opstandig. Ze gaan ineens hard sporten, meer op hun uiterlijk letten en kleding kopen die eigenlijk voor 18-jarigen is bestemd. Dat ze daarbij anderen leed bezorgen of zich soms belachelijk maken, merken ze niet. Ze verkeren in een soort van euforische staat, maar tegelijk gaat het om een bijna pathetische ontkenning van de eigen leeftijd. De kaap van 60 wordt meestal makkelijker genomen dan die van 50. Veel mensen voelen zich dan beter in hun vel. Bij vrouwen heeft het lichaam de menopauze verteerd en een nieuw evenwicht gevonden, mannen hebben meestal de stress van het werk achter zich gelaten. Wie zestig wordt, heeft de actieve beroepswereld verlaten of gaat dat in de min of meer nabije toekomst doen. Tijd om in uzelf te gaan zoeken naar alle kansen die ondergesneeuwd zijn gebleven. Wat zit er nog in mij, wat zou ik nog graag bereiken?De leeftijdskaap van 60 is echter ook het moment waarop de beeldvorming van oudere mensen een belangrijke rol begint te spelen. De samenleving zal, zelfs vandaag nog, proberen ons in het voorbijgestreefde beeld te duwen van het omaatje-met-een-dot dat in de veranda zit te breien of de opa die de godganse dag zijn krant zit te lezen in zijn luie zetel. Gewoon negeren! Volg uw eigen realiteit en uw eigen agenda en laat u in geen enkele rol. Aan de andere kant moeten we wél leren luisteren naar de signalen van ons lichaam en neen durven zeggen wanneer dat wenselijk is. Vanaf 70 weten we dat onze gezondheid en mobiliteit niet meer vooruit zullen gaan, maar dat wil daarom nog niet zeggen dat onze vitaliteit vermindert. Wie 70 wordt, moet vooral aanvaarden dat hij of zij niet meer op elk moment in het midden van de actie hoeft te staan. We kunnen op die leeftijd ook een beschouwende plaats aan de zijlijn kiezen en van daaruit de familie en de vrienden ondersteunen met onze wijsheid en ervaring. Dat is een prachtige plaats, op voorwaarde dat u uw eigen realiteit volledig hebt aanvaard. n Het vormingscentrum PRH organiseert vijfdaagse cursussen 'Oud niet out - out niet oud' . De volgende hebben plaats in Loppem van 21 tot 25 oktober 2006. Info: % 03 226 53 25 en www.prh.be