Om tijdskrediet te mogen nemen, moet u aan de voorwaarden voldoen die gelden voor het type dat u wenst (met of zonder motief, eindeloopbaan,...). Maar dan nog is het niet zeker dat u tijdskrediet kunt opnemen op het moment dat u wilt. De toegang tot tijdskrediet is immers beperkt tot een bepaald aantal gelijktijdig afwezige werknemers: namelijk 5% van het personeelsbestand. De beperking kan wel door een sectorale of ondernemings-cao of door het arbeidsreglement worden gewijzigd. Is de drempel van gelijkti...

Om tijdskrediet te mogen nemen, moet u aan de voorwaarden voldoen die gelden voor het type dat u wenst (met of zonder motief, eindeloopbaan,...). Maar dan nog is het niet zeker dat u tijdskrediet kunt opnemen op het moment dat u wilt. De toegang tot tijdskrediet is immers beperkt tot een bepaald aantal gelijktijdig afwezige werknemers: namelijk 5% van het personeelsbestand. De beperking kan wel door een sectorale of ondernemings-cao of door het arbeidsreglement worden gewijzigd. Is de drempel van gelijktijdige afwezigheden bereikt, dan mag de werkgever het tijdskrediet uitstellen tot er opnieuw ruimte voor is. De 5% wordt bepaald op basis van het aantal werknemers op 30 juni van vorig kalenderjaar. De leeftijd voor het recht op tijdskrediet en op een uitkering voor tijdskrediet in het eindeloopbaanstelsel (1/2 of 1/5 onderbreking) werd van 50 op 55 jaar gebracht. De scharnierleeftijd om te bepalen of iemand moet worden meegerekend voor de 5 %-drempel blijft 55 jaar, althans voor wie 1/5 tijdskrediet neemt als 55-plusser. Wie 55 is en 1/5 tijdskrediet neemt in het algemene stelsel of het stelsel voor de eindeloopbaan (tijdskrediet dat u onbeperkt tot uw pensioen kunt opnemen) wordt sowieso niet meegerekend in de 5%. Hij/zij telt ook niet mee om het totaal aantal werknemers in de onderneming te bepalen. Deze vorm van tijdskrediet is dus een écht recht: de werkgever kan het niet weigeren en evenmin uitstellen omdat er al 5% werknemers tijdskrediet neemt. UITZONDERING. Voor werknemers ouder dan 55 jaar die een sleutelfunctie uitoefenen, kan de werkgever het 1/5 tijdskrediet wel met maximaal 12 maanden uitstellen. Het begrip sleutelfunctie kan worden verduidelijkt in een cao op sector- of ondernemingsniveau of in het arbeidsreglement (als er geen vakbondsafvaardi- ging is). De werkgever moet dit uitstel wel motiveren. Het recht op 1/5 tijdskrediet van een werknemer met een sleutelfunctie mag ook tijdelijk worden gewijzigd als daar ernstige redenen voor zijn, maar enkel voor de duur van de redenen. Het gaat dan om een verschuiving van uren of dagen, maar het recht zelf op 1/5 tijdskrediet kan niet meer worden ingetrokken. LET OP! 55-plussers die een halftijds tijdskrediet nemen, worden wél meegerekend voor de drempel van 5 %. De 5%-drempel geldt enkel in bedrijven met meer dan 10 werknemers. In een kleine kmo met max. 10 werknemers kan de werkgever het tijdskrediet sowieso weigeren, ook al bent u ouder dan 55 en vraagt u een 1/5 tijdskrediet. Kortom: in kleine kmo's is tijdskrediet geen recht. Annemie Goddefroy