Ik had niet te kiezen

Ik ben sinds 2001 gedwongen met brugpensioen. Ik was toen 52 en had gewoon niet te kiezen: het was óf brugpensioen óf naakt ontslag. Ik vind het systeem waardevol genoeg om het te behouden, maar er wordt te veel misbruik van gemaakt. Zelf kreeg ik de kans niet om andere mogelijkheden te benutten, bijvoorbeeld deeltijds werken of een duobaan. Dat vind ik doodjammer want dan had ik mijn ervaring nog te nutte kunnen maken
...

Ik ben sinds 2001 gedwongen met brugpensioen. Ik was toen 52 en had gewoon niet te kiezen: het was óf brugpensioen óf naakt ontslag. Ik vind het systeem waardevol genoeg om het te behouden, maar er wordt te veel misbruik van gemaakt. Zelf kreeg ik de kans niet om andere mogelijkheden te benutten, bijvoorbeeld deeltijds werken of een duobaan. Dat vind ik doodjammer want dan had ik mijn ervaring nog te nutte kunnen maken Het lawaai van de nachtvluchten blijft een heet hangijzer in de politiek. Maar vliegtuigen zijn niet de enige rustverstoorders in het verkeer. Meer en meer Belgen worden uit hun slaap gehouden door denderende vrachtauto's, opgefokte brommertjes, voorbijrazende treinen, auto's met bonkende muziek of startende motoren. Vertel ons uw ervaringen en uw mening. Wat kunnen/moeten de politici en wijzelf doen om rustiger te kunnen slapen? Stuur, fax of e-mail uw reactie vóór 2 december naar Plus Magazine-Thema van de maand, Raketstraat 50, bus 10, 1130 Brussel, fax: 027024602 of e-mail: redactie@plusmagazine.be Of reageer via de website www.plusmagazine.be (klik op 'Lezersoproep').Als de overheid snel paal en perk zou stellen aan het aantal zeer hoge pensioenen of aan de cumulatie van meerdere pensioenen, kan er geld vrijkomen om het brugpensioen te laten bestaan. Niet vanaf 50 jaar, want dat vind ik overdreven, maar wel vanaf 55 jaar. Het bedrag van het brugpensioen is ook vaak te hoog. De vakbonden proberen natuurlijk het onderste uit de kan te halen, maar het kan toch niet dat je als bruggepensioneerde bijna evenveel verdient als wanneer je nog zou werken. Een matiging kan ook hier het systeem helpen redden. Tijdskrediet en loopbaanvermindering kunnen een alternatief zijn. Zelf werk ik nog vier vijfde en ik vind het prachtig. Er zijn twee soorten van Belgen. Wie toevallig in een groot bedrijf werkt en ontslagen wordt, kan vrijwel altijd met brugpensioen. Wie zoals mijn man reeds veertig jaar in kleine bedrijfjes werkt, kan meestal alleen in de werkloosheid terechtkomen, wat financieel veel minder interessant is. Hij heeft het recent zelf twee keer meegemaakt. Van discriminatie gesproken. Voor mij mag het brugpensioen afgeschaft worden. Het kost te veel aan de samenleving: wie gaat dat blijven betalen? Bovendien moedigt het bedrijven aan om personeel te laten afvloeien (NMBS, Ford...). Het moet toch mogelijk zijn een systeem te bedenken dat de arbeid gelijkmatiger over iedereen en alle leeftijden verdeelt, zodat iedereen zijn steentje bijdraagt aan de sociale zekerheid! Het brugpensioen vanaf 56 jaar moet zeker behouden blijven voor mensen die ten minste 25 jaar in ploegen mét nachtdiensten hebben gewerkt. Niemand houdt ploegenarbeid vol tot zijn 65ste. n Het zou interessant zijn te weten hoeveel bruggepensioneerden echt voor dit stelsel hebben gekozen. Bij de overgrote meerderheid is het een gevolg van zachte (?) dwang bij een herstructurering. Brugpensioen is een uitvinding van de politici om een brutale uitstoot van oudere werknemers te verzachten. Het systeem heeft zijn verdiensten als een vangnet. Schaf het brugpensioen af en je krijgt sociale catastrofes. Mijn man is 58 en werkt sinds zijn 14 jaar als lasser in de bouw. Hij heeft 43 jaar sociale bijdragen betaald. Volgens de CAO zou hij op brugpensioen kunnen, op voorwaarde dat hij wordt vervangen. Maar de werkgever zegt dat hij geen gespecialiseerde vakman vindt û zeker niet iemand met ervaring. Misschien kun je zelf iemand zoeken, zegt hij. De vakbond zal een vrijstelling vragen, maar inmiddels hebben we ervaren dat brugpensioen niet voor iedereen is weggelegd. Pierre P., Dendermonde