Altijd over geld

In mijn lange loopbaan als eerste notarisklerk heb ik vele onverdeeldheden meegemaakt. Op de vergadering bereiken de partijen meestal vlug een akkoord wanneer de aangetrouwde familie niet aanwezig is. Komt het tot een ruzie, dan gaat het altijd over de verdeling van het geld. Vooral wanneer er kinderen zijn uit meerdere huwelijken of wanneer één van de kinderen voor moeder of vader heeft gezorgd in de laatste jaren van zijn of haar leven. Ik zal nooit het dossier vergeten waarin vier van de negen kinderen front vormden tegen de anderen. Eén van die anderen woonde nog in het ouderlij...

In mijn lange loopbaan als eerste notarisklerk heb ik vele onverdeeldheden meegemaakt. Op de vergadering bereiken de partijen meestal vlug een akkoord wanneer de aangetrouwde familie niet aanwezig is. Komt het tot een ruzie, dan gaat het altijd over de verdeling van het geld. Vooral wanneer er kinderen zijn uit meerdere huwelijken of wanneer één van de kinderen voor moeder of vader heeft gezorgd in de laatste jaren van zijn of haar leven. Ik zal nooit het dossier vergeten waarin vier van de negen kinderen front vormden tegen de anderen. Eén van die anderen woonde nog in het ouderlijke huis. Op de openbare verkoop boden de vier zodanig hoog dat de bewoner verplicht was een zeer hoge prijs te betalen. Enkele maanden na het overlijden van vader, brak moeder haar heup. Opname in een rusthuis werd onvermijdelijk. Door de ziekte van vader en moeder waren de spaarcentjes van onze ouders zo goed als op. Mijn broer en ik zijn gewone werkende mensen en we zagen het niet zitten om onze spaarcenten aan het rusthuis te geven. Na overleg met moeder hebben we het ouderlijke huis verkocht. Met de opbrengst mag moeder gerust zijn voor de rest van haar leven. Onenigheid heeft het niet gebracht. We waren opgelucht dat we een oplossing hadden gevonden. Onze familie is volledig uit elkaar gevallen omdat mijn ouders hun laatste eigendom (een herenhuis) tijdens hun leven aan één van onze broers verkochten. Pas toen onze moeder vier jaar later stierf, kwamen wij, de andere kinderen, dat te weten. We kregen echter geen bewijs van betaling te zien. Dat staafde onze overtuiging dat broerlief in werkelijkheid slechts de helft van de akteprijs betaald heeft. Een jaar nadat vader overleed, heeft hij het huis voor tien keer de aankoopprijs verkocht. Ik vergeet en vergeef dat nooit. Hadden we het huis samen verkocht, dan had iedereen eerlijk zijn deel gehad. Na de verkoop van ons ouderlijk huis kwam de kater, toen we zagen wat de onverdeeldheid en de verkoop hadden meegebracht aan kosten (notaris, advocaat, deurwaarders). Onverdeeldheid kan alleen een oplossing zijn als je een hoge opbrengst verwacht. Hebben fietsers alle rechten?Tegenwoordig denken fietsers vaak dat ze alles mogen, zo luidt een klacht die je meer en meer hoort. Door het rode licht rijden, de hele weg in beslag nemen, naast het fietspad rijden, niet uitkijken, gevaarlijke manoeuvres uithalen... Ook mensen die zelf veel fietsen, klagen over cowboys op twee wielen. Is dat ook uw ervaring? Of vindt u dat fietsers als zwakke weggebruikers inderdaad meer rechten hebben? En let u zelf op uw rijgedrag als fietser? n Stuur uw reactie vóór 6 juni 2007 naar Plus Magazine, Thema van de Maand, Raketstraat 50 bus 10, 1130 Brussel, fax: 02 702 46 02, of via e-mail: redactie@plusmagazine.be n Of, nog eenvoudiger en sneller: reageer via www.plusmagazine.be (en klik op Lezersoproep).Frans Lefever, Herk-de-Stad; Marleen Cannaerts, Herenthout; M. H., Zulte; Leo Leeman, Ternat