Altijd over geld

In mijn lange loopbaan als eerste notarisklerk heb ik vele onverdeeldheden meegemaakt. Op de vergadering bereiken de partijen meestal vlug een akkoord wanneer de aangetrouwde familie niet aanwezig is. Komt het tot een ruzie, dan gaat het altijd over de verdeling van het geld. Vooral wanneer er kinderen zijn uit meerdere huwelijken of wanneer één van de kinderen voor moeder of vader heeft gezorgd in de laatste jaren van zijn of haar leven. Ik zal nooit het dossier vergeten waarin vier van de negen kinderen front vormden tegen de anderen. Eén van die anderen woonde nog in het ouderlij...