Al sinds de vorige regering worden pogingen ondernomen om de terugkeer naar het werk van langdurig zieke werkn...

Al sinds de vorige regering worden pogingen ondernomen om de terugkeer naar het werk van langdurig zieke werknemers in wetgeving te gieten. Die re-integratie is dubbel. Lukt het, dan is iedereen tevreden. Lukt het niet, dan volgt vaak een ontslag om medische redenen en krijg je geen opzeggingsvergoeding. Zijn de terugkeercoaches die in 2022 van start gaan, in samenwerking met de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten, de oplossing? Hoe dan ook zou de wetgever wat soepeler mogen omspringen met de combinatie van een loon en een ziekte-uitkering.