Aan de grootste van zijn drie vijvers heeft Michel David (69) een kijkhut gebouwd. Daar heeft hij trots een lijstje met 143 vogelsoorten opgehangen die hij hier al mocht waarnemen. Bekende soorten, maar ook zeldzame zoals de zwarte ooievaar, de kneu, de sprink-haanrietzanger, de witte kwikstaart, de orpheusspotvogel, de notenkraker, de rode wouw en de visarend.
...