Tax shift, pensioen op 67, groene fiscaliteit: het politiek-economische debat draait op volle toeren. Maar er is nog een item dat veel Belgen aanbelangt: de gewaarborgde rente op de groepsverzekering, de tweede pensioenpijler. Die bedraagt 3,25% voor de premies die de werkgever stort en 3,75% voor de werknemersbijdrage. Maar deze rentevoeten zijn volgens de verzekeraars onhoudbaar, zeker nu staatsobligaties nog amper 1% opbrengen. Hun portefeuille bevat wel nog veel oude obligaties, die (veel) meer opbrengen, maar die naderen stilaa...