Volgens een enquête van Touring negeren tot zeven op de tien automobilisten de stopborden. Veel van d...

Volgens een enquête van Touring negeren tot zeven op de tien automobilisten de stopborden. Veel van die borden zijn dan ook verkeerd geplaatst, in situaties waar de omgekeerde driehoek - voorrang verlenen - meer aangewezen is en beter geëerbiedigd zou worden. Het verschil is dat een stopbord je verplicht om te stoppen voor je de weg oprijdt of oversteekt, terwijl een omgekeerde driehoek enkel betekent dat je voorrang moet verlenen. En je dus, als de weg vrij is, verder mag rijden zonder te stoppen.