Jagers doen er alles aan om everzwijnpopulaties door massaal bijvoederen met maïs zo hoog mogelijk te krijgen. Vervolgens schreeuwen ze dat er te veel everzwijnen zijn. Ze vinden altijd wel een medium - zelfs een eigen tv-kanaal - dat kritiekloos hun argumenten overbrengt naar de bevol...

Jagers doen er alles aan om everzwijnpopulaties door massaal bijvoederen met maïs zo hoog mogelijk te krijgen. Vervolgens schreeuwen ze dat er te veel everzwijnen zijn. Ze vinden altijd wel een medium - zelfs een eigen tv-kanaal - dat kritiekloos hun argumenten overbrengt naar de bevolking. Wat is dan de realiteit? Dat het een inheemse diersoort is die een erg belangrijke rol vervult in onze natuur. Door hun wroetgedrag creëren everzwijnen kiemplaatsen voor bosverjonging, wat de soortensamenstelling in de doorgaans arme Ardense productiebossen - maar ook in Vlaanderen - alleen maar bevordert. Te veel everzwijnen bestaat niet: elke populatie gaat vanzelf naar een natuurlijk evenwicht, gestuurd door het voedselaanbod. Zijn er in sommige Ardense bossen 'te veel' everzwijnen, dan is dat omdat jagers er rondrijden met jeeps die karren maïs over het terrein uitstrooien, of omdat verborgen in de bossen landbouwsilo's staan die permanent maïs verdelen aan de everzwijnen. Wie het niet gelooft, willen we graag begeleiden. Dat everzwijnen zich tegoed doen aan oogsten is een feit, maar als je een maïscultuur aanlegt nabij bossen, is het dan niet de taak van de boer om er een raster omheen te zetten? Zoals je kippen 's nachts ophokt om schade door vos of steenmarter te voorkomen. Wij hebben het afgeleerd om vee en oogst te beschermen tegen wilde dieren, en roepen om afmaken als er schade is door onze eigen nalatigheid.