Mijn zoon en schoondochter kochten zowat drie jaar geleden een huis met klein beschrijf. Ze betaalden toen 5% registratierechten. Omdat ze zich niet binnen de drie jaar in de woning domicilieerden, moeten ze nu een bedrag van maar liefst 15.000 euro bijbetalen. Kunnen ze daar iets tegen beginnen?
...

Mijn zoon en schoondochter kochten zowat drie jaar geleden een huis met klein beschrijf. Ze betaalden toen 5% registratierechten. Omdat ze zich niet binnen de drie jaar in de woning domicilieerden, moeten ze nu een bedrag van maar liefst 15.000 euro bijbetalen. Kunnen ze daar iets tegen beginnen?Eén van de voorwaarden die golden om een woning met klein beschrijf (betaling van 5% registratierechten) te kopen, was dat jouw zoon en schoondochter zich binnen de drie jaar in de aangekochte woning domicilieerden en er vervolgens gedurende een onafgebroken periode van drie jaar hun domicilie behielden. Dat deden ze blijkbaar niet. Door zich niet aan die voorwaarde te houden, moeten ze de aanvullende rechten (5% op de koopprijs) alsnog betalen.Bovendien zijn ze een boete verschuldigd van 20% van de aanvullende rechten. Die boete zijn ze sowieso verschuldigd, ook al zouden ze spontaan hebben gemeld dat ze niet langer aan de voorwaarden voldeden. Zij kunnen alleen maar aan de betaling van deze bedragen ontsnappen als er sprake is van overmacht. Mogelijke redenen die eventueel als overmacht kunnen worden ingeroepen zijn een echtscheiding of de beëindiging van de samenwoning, als die een zekere stabiliteit vertoonde. Andere redenen die als overmacht kunnen worden beschouwd, zijn zware financiële of gezondheidsproblemen enz. Als jouw zoon en schoondochter zich willen beroepen op overmacht, moeten ze een bezwaarschrift indienen.