Een appartement aan de kust, is dat een goeie belegging? Sla er de studies over de evolutie van de vastgoedmarkt op na die geregeld worden gepubliceerd en je hebt het antwoord. Die studies zijn geruststellend: ook al is er al eens een stagnering of zelfs een lichte daling, de prijzen blijven toch vooral in stijgende lijn gaan. Maar je kan dit ook vanuit een heel andere, minder geruststellende hoek bekijken: de klimaatstudies over de stijging van het zeeniveau. De Vlaamse overheid stelde eind september dat de werken die nu plaatsvinden onze kust zullen beschermen tot 2030. Ze voegt eraan toe da...