Dit is de postume revanche van generaal De Gaulle: wat zou hij blij geweest zijn dat Londen de Europese Unie verlaat! Hij die zich met hand en tand heeft verzet tegen de toetreding van Groot-Brittannië tot wat toen de Gemeenschappelijke Markt werd genoemd, eerst in 1963, later nog eens in november 1967. Terecht of niet (hij noemde het Verenigd Koninkrijk het Trojaanse paard van de Amerikanen), uiteindelijk had hij geen ongelijk, zo werd de daaropvolgende decennia beaamd. Sinds 1979, zes jaar na de toetreding tot de club, heeft Londen alleen maar dwars gele...