In Plus Magazine van april las ik het artikel over je financieel indekken bij een scheiding. Ik krijg onderhoudsgeld van mijn ex. Ik wil nu graag wettelijk gaan samenwonen met mijn nieuwe partner. Verandert dit iets aan het persoonlijke onderhoudsgeld dat ik krijg?
...

In Plus Magazine van april las ik het artikel over je financieel indekken bij een scheiding. Ik krijg onderhoudsgeld van mijn ex. Ik wil nu graag wettelijk gaan samenwonen met mijn nieuwe partner. Verandert dit iets aan het persoonlijke onderhoudsgeld dat ik krijg?Ben je gescheiden met onderlinge toestemming, dan wordt in de akte die je afsloot bepaald in welke gevallen de alimentatie vermindert of vervalt. De kans is groot dat het onderhoudsgeld vermindert (of vervalt) als je wettelijk gaat samenwonen of met iemand (feitelijk) gaat samenwonen en daarmee een gezin vormt. Ben je gescheiden met onderlinge toestemming, bekijk dan zeker je akte.Werd de alimentatie door de rechtbank vastgelegd, dan kan je ex eveneens een vermindering (of afschaffing) vragen als je gaat samenwonen. Voor echtscheidingen toegekend op grond van een onherstelbare ontwrichting van het huwelijk staat dat zelfs expliciet in de wet. Artikel 301 §10 van het Burgerlijk Wetboek is duidelijk: "De uitkering eindigt in ieder geval definitief in geval van een nieuw huwelijk van de uitkeringsgerechtigde of op het ogenblik waarop deze laatste een verklaring van wettelijke samenwoning doet, tenzij de partijen anders overeenkomen." De rechter kan de onderhoudsverplichting volgens deze wet ook beëindigen wanneer je als uitkeringsgerechtigde samenleeft met een andere persoon als waren jullie gehuwd.