Revolutionaire technieken, nieuwe materialen en efficiëntere productiemethodes. Alles kwam in een stroomversnelling terecht tijdens de 20ste eeuw. In een zo breed thema past dan ook een grote variatie: industrieel erfgoed maar ook religieuze gebouwen, scholen, sociale woonwijken, bioscopen,...
...