U borg stellen voor een zoon of (schoon)dochter is niet zonder gevaar. Als hij of zij niet kan betalen, zal de bank het krediet beëindigen en het integrale saldo bij u komen opeisen. Nadien kunt u dat geld uiteraard wel terugeisen, maar dat verloopt niet altijd zonder problemen.
...