Hoeveel mensen in ons land vrijwilligerswerk doen is niet bekend, maar het zijn er héél veel. Zonder al deze werkers in de schaduw zouden vele sectoren, diensten en organisaties gaan sputteren of gewoon stilvallen. Heel wat musea bijv. draaien dag in, dag uit op vrijwilligers.
...