Besparen op energie is noodzakelijk, zowel voor het milieu als voor onze portefeuille. Daarom wil het energieprestatiedecreet zowel nieuwe gebouwen als gerenoveerde woningen energiezuiniger maken. Bovendien doen de gewesten en de federale regering erg hun best om ook de eigenaars van bestaande woningen en van gebouwen die gerenoveerd werden voor de inwerkingtreding van het decreet aan te moedigen om hun huizen vrijwillig energievriendelijker te maken dankzij financiële aanmoedigingen. En de verbeteringen zelf zorgen ervoor dat de verkoop- of huurwaarde van uw huis stijgt. Het energieprestatiecertificaat is dan ook een troef voor de eigenaars.
...