Zelfstandigen en bedrijfsleiders kunnen kiezen of ze hun belastingen vooraf betalen of niet. Doen ze (voldoende) voorafbetalingen, dan kunnen ze de belastingvermeerdering vermijden die hen anders, bij de afrekening twee jaar later, zou worden aangerekend. Bij loontrekkenden en gepensioneerden wordt automatisch een bedrijfsvoorheffing inge- houden. Zij hebben geen keuze. Toch kan het ook voor hen interessant zijn om voorafbetalingen te doen.
...

Zelfstandigen en bedrijfsleiders kunnen kiezen of ze hun belastingen vooraf betalen of niet. Doen ze (voldoende) voorafbetalingen, dan kunnen ze de belastingvermeerdering vermijden die hen anders, bij de afrekening twee jaar later, zou worden aangerekend. Bij loontrekkenden en gepensioneerden wordt automatisch een bedrijfsvoorheffing inge- houden. Zij hebben geen keuze. Toch kan het ook voor hen interessant zijn om voorafbetalingen te doen. WEETJE Zowel voor zelfstandigen als voor loontrekkenden/gepensioneerden geldt dat voorafbetalingen sinds de decumul (inkomsten 2004, aanslag 2005) per echtgenoot worden berekend en niet langer verrekend worden met de gezinsbelasting. Zelfstandigen en bedrijfsleiders die in 2005 geen voorafbetalingen doen, krijgen een belastingvermeerdering van 6,75 % op de verschuldigde belasting voor een bepaald jaar. De besparing of 'bonificatie' die zij krijgen als ze voorafbetalingen doen, wordt berekend afhankelijk van de datum van de betaling. Een betaling op uiterlijk 10 april geeft recht op 9 % besparing, op uiterlijk 10 juli 7,5 %, uiterlijk 10 oktober 6 % en een betaling op uiterlijk 22 december levert 4,5 % besparing op. Voorafbetalingen kunnen ook interessant zijn voor loontrekkenden/gepensioneerden die naast hun loon of pensioen nog andere inkomsten hebben: huurinkomsten van huizen of gebouwen die verhuurd worden voor handelsdoeleinden, meerwaarden op de verkoop van recent verworven onroerend goed, auteursrechten, onderhoudsgeld,... Ondanks de voorheffing die al afgaat van hun loon of pensioen, moeten zij bij de uiteindelijke afrekening vaak nog een supplement betalen. Door het supplement geheel of gedeeltelijk vooraf te betalen, kunnen ze een belastingvermindering krijgen. WEETJE Zolang de voorafbetaling niet verrekend is met de eindbelasting, kunt u ze op elk moment terugvragen (info: 02 336 21 42). Voor loontrekkenden of gepensioneerden bedraagt het fiscaal voordeel de helft van de bonificatie of besparing van de zelfstandige die voorafbetalingen doet. D.w.z.: 4,5 %, 3,75 %, 3 % en 2,25 % naargelang het kwartaal waarin de betaling gebeurt. LET OP! De bonificatie wordt slechts berekend op het werkelijk verschuldigde belastingsupplement. Wat u te veel betaalt krijgt u terug... maar zonder intrest! Het komt er dus op aan zo precies mogelijk te (laten) berekenen of het interessanter is uw belastingsupplement vooraf te betalen en te genieten van de belastingvermindering, of het geld op uw rekening te laten staan, de intrest te innen en twee jaar later uw belastingsupplement te betalen. Wilt u zekerheid, laat dan een simulatie maken door een fiscaal bureau of doe dat zelf via www.minfin.fgov.be (klik op 'BelSimTax' en op 'Berekening van de personenbelasting') of www.Taxup.be (klik op 'Bereken je belastingen online'). LET OP! Deze programma's houden nog geen rekening met de decumul. U voert dus het best de gegevens afzonderlijk per echtgenoot in, alsof het om alleenstaanden gaat. Tot en met de inkomsten van 2003 (aangifte 2004) had het voor het berekenen van de vermeerdering of de bonificatie geen belang wie van beide echtgenoten de voorafbetaling had verricht. Vanaf het aanslagjaar 2005 (de inkomsten van 2004 die u in 2005 aangeeft) zal de volledige decumul van de inkomsten worden toegepast. De vermeerdering en de bonificatie voor voorafbetaling van de belasting zullen worden berekend per partner op basis van zijn of haar eigen inkomsten en rekening houdend met de voorafbetalingen die hij of zij zelf heeft gedaan. Elke echtgenoot of wettelijk samenwonende die een belastingvermeerdering wil vermijden of van een belastingvermindering genieten, moet dus ten persoonlijke titel vooraf- betalingen doen. n Annemie Goddefroy