Als loontrekkende heb je recht op tien dagen verl...

Als loontrekkende heb je recht op tien dagen verlof om dwingende familiale redenen. Ouders kunnen zo tien dagen verlof zonder wedde nemen om voor hun zieke kind te zorgen. De Gezinsbond pleit ervoor om dit recht ook toe te kennen aan grootouders.