Sinds 2007 gaat scheiden sneller dan voorheen. Maar daarmee zijn de goederen nog niet verdeeld. Want als u samen met iemand anders eigenaar bent van een goed, dan zit u in een situatie van onverdeeldheid. Dat is ook zo na een samenwoning. Of bij een erfenis, wanneer u met broers en zussen goederen erft. Als de partijen er onderling niet uitraken (of één van hen zelfs niet wil verdelen), komt het vaak tot een gerechtelijke procedure van 'uit onverdeeldheid treden'. De rechter duidt dan een notaris aan om de zaken te verdelen. Een vaak gehoorde klacht daarbij is dat het allemaal lang duurt en complex is... Vereffeningen/verdelingen kunnen inderdaad tot 10 jaar aanslepen. Een nieuwe wet, die op 14 september 2011 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd en op 1 april 2012 in werking treedt, tracht hieraan - deels - tegemoet te komen.
...