Eric Spruyt, notaris en docent Hogeschool Universiteit Brussel
...