In 1989 ondertekenden 15 landen het Slow Food Manifest. Het symbool is een slak. Het principe? Ingaan tegen de fastfood. Nee zeggen tegen de kant-en-klaarcultuur, het rennen tegen de klok, de massaconsumptie... En nadenken over wat in uw bord ligt. Niet alleen vanuit het standpunt van het dieet, maar ook van het plezier, voor ons gastronomisch patrimonium en onze verantwoordelijkheid tegenover de planeet.
...