Bij een verkoop op plan moet de bouwheer bij het einde van de werken zijn goedkeuring geven. Voor dit soort contracten geldt de wet Breyne, die stelt dat dit in twee fasen moet gebeuren. Bij de voorlopige oplevering aanvaardt de bouwheer het gebouw in de zichtbare staat en kan hij het betrekken. De definitieve oplevering volgt dan minimum een jaar later.
...

Bij een verkoop op plan moet de bouwheer bij het einde van de werken zijn goedkeuring geven. Voor dit soort contracten geldt de wet Breyne, die stelt dat dit in twee fasen moet gebeuren. Bij de voorlopige oplevering aanvaardt de bouwheer het gebouw in de zichtbare staat en kan hij het betrekken. De definitieve oplevering volgt dan minimum een jaar later. In de praktijk duiken er vaak heel wat vragen op. Nemen we het voorbeeld van Peter en Maria die een appartement op plan kochten. Zij weigeren de voorlopige oplevering te tekenen omdat er nog een aantal zaken onafgewerkt zijn. Toch willen ze hun appartement zo snel mogelijk betrekken. Mogen ze de sleutels aanvaarden? "Voor grote gebreken kunt u de voorlopige oplevering weigeren", stelt Geert Coene, onafhankelijk advocaat gespecialiseerd in bouwrecht. "Bij kleinere zaken, zoals het ontbreken van verlichtingsarmatuur bijvoorbeeld, kunt u ze wel aanvaarden, maar in het PV van voorlopige oplevering laten vermelden dat er nog zaken ontbreken en dat u het corresponderende bedrag daarvan achterhoudt. U kunt ook nog een deel inhouden ter vergoeding voor de vertraging die werd opgelopen. Dat PV moet ook ondertekend worden door de promotor. U schrijft dus best eerst een (aangetekende) brief waarin u hem vraagt of hij met die werkwijze akkoord gaat." "Doet hij dat niet, dan kunt u nog steeds weigeren de voorlopige oplevering te tekenen. Want oplevering betekent aanvaarden in de zichtbare toestand, nadien hebt u enkel verweer voor verborgen gebreken." In principe mag de projectontwikkelaar u zelfs dan de sleutels niet weigeren. Doet hij dat toch, dan kunt u zich zelfs toegang tot het gebouw verschaffen door de sloten te laten vervangen. Stuur dan wel een aangetekende brief naar de projectontwikkelaar waarin u zet dat "de bezetting geen stilzwijgende aanvaarding inhoudt en dat er gebreken zijn die de oplevering verhinderen". Als u zomaar de woning betrekt vooraleer de oplevering heeft plaatsgevonden, geldt dit volgens de wet als een vermoeden van stilzwijgende aanvaarding. Ludo en Saskia ondervonden dezelfde problemen, maar hebben het PV van voorlopige oplevering uiteindelijk toch getekend, zonder meer. Hebben zij nu geen verhaal meer? "Opleveren zonder commentaar betekent dat u de toestand aanvaardt zoals hij is. Vanaf dat moment hebt u alleen nog maar verhaal voor gebreken die tussen de voorlopige en definitieve oplevering opduiken," zegt Geert Coene. De voorlopige oplevering is dus eigenlijk belangrijker dan de definitieve. Filip Godelaine