Tot voor kort moest je bij een echtscheiding onderlinge toestemming (EOT) ...