Onze woning is vaak het belangrijkste bestanddeel van ons vermogen, temeer daar de laatste jaren de prijzen van woningen en bouwgronden sterk zijn gestegen. Duiken er vroeg of laat echtelijke moeilijkheden op, dan is het lot van de woning logischerwijze één van de belangrijkste discussiepunten: wie mag in de woning blijven wonen? Koopt één van de partners ze in? Of moet ze verkocht worden en de opbrengst verdeeld?
...