Zwaar stormweer kan heel wat schade berokkenen, ook aan zonnepanelen. De dure panelen zijn ook gegeerd bij dieven: in 2009 werden er tien diefstallen van zonnepanelen gemeld. In 2011 waren er dat al 102. Sindsdien is hun aantal blijven stijgen. Tijd om u af te vragen of u de schade die u lijdt, vergoed krijgt via uw woonverzekering.
...

Zwaar stormweer kan heel wat schade berokkenen, ook aan zonnepanelen. De dure panelen zijn ook gegeerd bij dieven: in 2009 werden er tien diefstallen van zonnepanelen gemeld. In 2011 waren er dat al 102. Sindsdien is hun aantal blijven stijgen. Tijd om u af te vragen of u de schade die u lijdt, vergoed krijgt via uw woonverzekering.Hebt u pas zonnepanelen laten leggen of bevolken ze al een tijdje uw dak zonder dat u het aan uw verzekeraar hebt gemeld, doe dit dan zo snel mogelijk. Want de regel dat u uw verzekeraar op de hoogte moet brengen van elke belangrijke wijziging aan het te verzekeren risico, geldt ook hier. Afhankelijk van de evaluatiemethode die uw verzekeraar hanteert en het commerciële beleid dat hij voert, is het goed mogelijk dat hij daarvoor een bijkomende premie vraagt. Maar vergeet u de zonnepanelen te melden, dan bestaat de kans dat u slechts gedeeltelijk wordt vergoed omdat u onderverzekerd bent.SCHADE door brand, storm, blikseminslag of andereJA, uw verzekeraar vergoedt de schade als uw zonnepanelen op uw dak bevestigd zijn. De meeste woningverzekeringen dekken nu eenmaal alles wat aan het gebouw vastzit. Let wel: het is mogelijk dat uw verzekeraar dekking uitsluit als de panelen niet degelijk werden geïnstalleerd en ze daardoor zijn losgekomen bij een storm. In de algemene voorwaarden kan een bepaling staan dat u enkel van een dekking kunt genieten als de zonnepanelen geplaatst zijn door een erkend installateur. Of dat er minstens een keuring moet zijn gebeurd door een professionele instantie.MISSCHIEN vergoedt uw verzekeraar ook schade aan zonnepanelen die in uw tuin staan of op het dak van een bijgebouw bevestigd zijn. Kijk uw polis na.TIP. Twijfelt u of uw polis eventuele schade aan zonnepanelen dekt, contacteer dan uw makelaar of agent en vraag hem om een schriftelijke bevestiging van de dekking. Zijn uw zonnepanelen niet gedekt door uw woningverzekering, overleg dan met uw makelaar over hoe u de installatie alsnog kunt verzekeren.DIEFSTAL is een optionele dekking! U moet deze dekking dus meestal extra onderschrijven, bovenop de gewone brandverzekering, en daar extra voor betalen.MISSCHIEN. Bent u voor diefstal verzekerd, dan kunt u uw verzekeringsmaatschappij om een vergoeding vragen als uw zonnepanelen gestolen blijken. Maar ook hier kan de verzekeraar allerhande voorwaarden opleggen, bijvoorbeeld dat er een slot moet zitten op de zonnepanelen. Bovendien wordt wel eens geëist dat het om een diefstal met braak moet gaan. Kijk dus zeker de voorwaarden na.De vergoeding die uw verzekeraar u betaalt, is beperkt. Alleen de schade aan de installatie zelf en de herstellingskosten worden vergoed. Het inkomstenverlies dat u lijdt omdat uw installatie niet meer werkt (productieverlies, verlies van groenestroomcertificaten,...) betaalt uw verzekeraar niet terug.WEETJE. Er bestaan een aantal specifieke verzekeringen die ook het verlies aan inkomsten vergoeden, althans gedeeltelijk. Een aantal maatschappijen (Belfius, DVV, Solar Insurance & Finance) hebben specifieke verzekeringsproducten ontwikkeld voor zonnepanelen.TIP. Overweegt u om zo'n verzekering af te sluiten, informeer dan altijd naar wat ze u zal kosten, welke dekking er tegenover staat en voor welke schade u al verzekerd bent in het kader van andere polissen.Door een felle wind komt één van de zonnepanelen op uw dak los en beschadigt de veranda van de buren. Uw buurman kan zijn verzekeraar aanspreken. Maar die zal zich nadien tot uw verzekeraar richten om de vergoeding te recupereren. De schade kan gedekt zijn door uw woonverzekering en door uw familiale verzekering (als zou blijken dat het zonnepaneel losraakte door een gebrek, namelijk onvoldoende bestand tegen vaker voorkomende rukwinden).Gaat het om een uitzonderlijk zware storm, dan is er geen sprake van een gebrek maar van overmacht en zal uw familiale verzekering niet tussenkomen. In dat geval komt de woonverzekering van uw buur tussen, die sowieso een dekking voor stormschade voorziet.Bent u niet verzekerd voor schade aan zonnepanelen, dan wordt het moeilijker om die ergens te verhalen. U riskeert zelf voor de kosten te moeten opdraaien. Tenzij u erin slaagt om de installateur aansprakelijk te stellen omdat de zonnepanelen verkeerd of onvoldoende stevig werden bevestigd.U kunt natuurlijk ook een vergoeding trachten te vragen van de eventuele dief, als die al gekend is, maar dit is al heel wat moeilijker. Als de dief al ooit gevonden wordt, is de kans reëel dat hij niet solvabel is. Bent u het slachtoffer van een diefstal, dien dan wel steeds een klacht in bij de politie of het parket.Jan Roodhooft, advocaatRegistreer het serienummer van uw zonnepanelen op het Save your numbersformulier van de FOD Binnenlandse Zaken, dat u kunt downloaden via www.besafe.be. Zo kunnen ze bij diefstal sneller worden geïdentificeerd.